HOME
 
kb = ख्रीष्टीय भजन; mg = महिमाका गीतहरू (Songs of Glory) (mg19 for 2019 ed.); sz = सियोन के गीत (Song of Zion); su = The Songs of Upasana; spg = स्तुती प्रशंसाका गीतहरू (spg18 for 2018 ed.); sd = स्वर्गीय धुन (Heavenly Melody)
s = song; hs = Hindi song; c = chorus; hc = Hindi chorus; he = Hindi-English chorus; ch = children's song; ns = new song; np = new praise song; nw = new worship song; ms = more song
स्केल (Scale):ताल (Time Signature)
red = Nepali; blue = Hindi; black = no lyrics yet

। इ । क्षत्रज्ञ

को. इन्द्रेनीजस्ता रङ्गबिरङ्गी तिम्रा प्यारा-प्यारा सपनाहरू
  मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस्‌ आशिष्को जीवन पाई
१. सम्झिहेर जीवन नै उनको दान हो
  मूल्यहीन त छैन यो दाम परेको हो (२)
  बेअर्थ नहोस्‌ जीवनमा सित्तैमा पाएको मुक्ति यो,
  मौसमझैँ बदली-बदली हिँड़्ने तिम्रो जिन्दगीका कामनाहरूको
  मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस्‌ आशिष्‌को जीवन पाई ।
२. यस्तै हुन्छ जीवनमा यी घटीहरू
  बाधा बनी आउनेछन्‌ ती कमीहरू,
  डराई नदेऊ जीवनमा, भर त्यो सम्झी येशूमा
  बादलजस्ता हल्का-हल्का, तिम्रा प्यारा सबै-सबै इच्छाहरूको
  मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस्‌ आशिष्को जीवन पाई ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. इस मण्डली में भाइयों, हम सब एक है हम एक हैं (२)
१. न कोई ऊँचा न कोई जीचा न गोरा न काला (२)
  हम सब... ।
२. उसकी नजर में दोनों बराबर महल हो छप्पड़ वाला (२)
  हम सब... ।
३. उसके पास जो आना चाहे पीले प्रेम का प्याला (२)
  हम सब... ।
४. न कोई मलयालि न कोई बंगाली, न रे पक्का नेपाली (२)
  हम सब... ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]