HOME
 
kb = ख्रीष्टीय भजन; mg = महिमाका गीतहरू (Songs of Glory) (mg19 for 2019 ed.); sz = सियोन के गीत (Song of Zion); su = The Songs of Upasana; spg = स्तुती प्रशंसाका गीतहरू (spg18 for 2018 ed.); sd = स्वर्गीय धुन (Heavenly Melody)
s = song; hs = Hindi song; c = chorus; hc = Hindi chorus; he = Hindi-English chorus; ch = children's song; ns = new song; np = new praise song; nw = new worship song; ms = more song
स्केल (Scale):ताल (Time Signature)
red = Nepali; blue = Hindi; black = no lyrics yet

। म । क्षत्रज्ञ

१. म अति निर्बल, तपाईं प्रबल, कसरी हुनु पार ?
  न देवी-देवता, येशू नाउँ एउटा, नावै छ तारणहार ।
२. तूफानै भारी नाउ छ वारि, गराइदेऊ मलाई पार
  भवसागर तर्नु केही शक्ति छैन, उपाय देऊ तारणहार ।
३. यो नाउ भारी गरिदेऊ वारि बिन्ती छ बारम्बार
  सबले जानोस्‌, सबले मानोस्‌ येशू नाउँ तारणहार ।
४. संसारैभरि पापको भारी, उद्धार देउ दिनानाथ
  विलाप गर्छौं, शरण पर्छौं आउँदछौँ तपाईंसाथ ।
५. तपाईं प्रेमी, तपाईं न्यायी जगत्‌का पालनहार
  आत्मा देऊ प्रभु, सबैलाई बुझ्ने, तपाईं तारणहार ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म आउँछु तिम्रो चरणमा प्रभु येशू मेरो मसिह
  मेरा पापहरू धोइ उद्धार देऊ मसिहा (२)
१. स्वर्ग धाम त्यागि आयौ उद्धार दिन मलाई (२)
  तिम्रो चरणमा आउँछु हृदय यो चढ़ाउँछु मसिहा (२)
२. मलाई पापबाट छुड़ाउन रगत क्रूसैमा बगायौ (२)
  कति गहिरो प्यार गर्यो भुल्न त्यो सक्दिन मसिहा (२)
३. स्वीकार गरी प्रभु मलाई आफ्नो राज्यमा लेऊ (२)
  आऊ मेरो जीवनमा जीवन यो हो तिम्रो मसिहा (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(म आएँ जीवन दिनलाई) (२)
(प्रशस्त) (२) (प्रशस्त जीवन) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(म आएँ जीवन दिनलाई) (२)
(प्रशस्त) (२)
(प्रशस्त जीवन) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म आएर ढोकामा ढकढकाइरहेछु, म आएर तिमीलाई बोलाइरहेछु (२)
  म हुँ येशू भित्र आउन चाहन्छु, म हुँ येशू ढोका खोलेको चाहन्छु ।
  (तिमीसँग बसी तिम्रो नजीक रही भोज खान म चाहन्छु) (२)
१. आउ बसेर हामी छलफल गरौँ
  तिम्रो मेरो सम्बन्धलाई अझ गहिरो गराऔँ
  आउ बसेर हामी सङ्गति गरौँ
  तिम्रो मेरो सम्बन्धलाई अझ स्थिर बनाऔँ
  म हुँ येशू तिमीलाई प्रेम गर्छु
  म हुँ येशू ढोका खोलेको चाहन्छु
  (तिमीसँग बसी तिम्रो नजीक आई भोज खान म चाहन्छु) (२‌)
२. कति हुन्छौ व्यस्ततामा मेरो स्वरलाई सुन
  व्यस्ततामा रहँदा रहँदै मलाई नभूल (२)
  म हुँ येशू पहिलो प्रेम चाहन्छु (२)
  (तिमीसँग बसी तिम्रो नजीक रही भोज खान म चाहन्छु) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(म उच्च पार्नेछु त्यो नाउँ) (२)
म झण्डाझैँ उच्च पार्छु आकाशमा
म उच्च पार्नेछु त्यो नाउँ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म एउटा झरेको पात जस्तै तर प्रभुले उठाउनुभयो (२)
१. म अन्धकारमा हिँड़ेर लड़्दै थिएँ
  म बाटो विहीन भएर हिँड़्दै थिएँ (२)
  उज्यालो ज्योति दिई येशूले लिनको निम्ति आउनुभयो
२. म संसारको दरिलो बन्धनमा परेको थिएँ
  म पापको दास बनेर मर्दै थिएँ (२)
  पापको बन्धन तोड़ी येशूले अनन्त जीवन दिनुभयो ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म एक्लै भएको बेला आँशुले पूर्ण यो जीवनमा
  पाउँदिन सहारा कोही पनि बिरानो भएछन्‌ सबै आज (२)
१. सहाराहीन मेरो जीवनमा सुन्छु कहीं ख्रीष्टको आवाज (२)
  नहौं निराश सहारा ख्रीष्ट हुन तिमीलाई बचाउने
  नछोड्नुहोस्‌ प्रभु एक्लै मलाई सहारा तपाईंमा पाउन सकूँ (२)
२. संसारिक प्रेम धोका पूर्ण छ फूल झैं ओइली झरी जाने (२)
  स्वर्गीय प्रेम ख्रीष्टमा पाएँ आत्मा यो अमर रहने
  मेरो जीवनको आशा प्रभु शान्ति तपाईंमा पाउन सकूँ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म एक्लो छु येशू साथ देऊ मलाई प्रभु (२)
  मेरो एकान्तमा साथ तिम्रो पाउन सकूँ (२)
१. (रोइरहे थिएँ यो एक्लो जीवनमा
  अब हाँस्न चाहन्छु तिमीमा) (२)
  मर्दै गरेको यो जीवन देखी अब बाँच्न चाहन्छु तिमीमा
  (सहारा तिम्रो पाएर म त खुशी छु प्रभु) (२)
२. (म त डुब्दै गरेको एउटा नाउ
  साथ तिम्रो पाउँ येशू) (२)
  जीवनको यो भुँमरीमा कसरी म पार पाउँ येशू
  तिमी छौ यो जीवनमा तिमी बिना कहाँ जाऔँ येशू (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म खुशी छु आज (२) ख्रीष्ट येशूमा, म खुशी छु आज,
मेरो सबै पापलाई शुद्ध पारिदिए, त्यसकारण म खुशी छु आज ।
स्तुति चढाऔँ आज (२) ख्रीष्ट येशूमा स्तुति चढाऔँ आज
म प्रार्थना गर्छु (२) म नाच्दैछु आज (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म गाउँछु हल्लेलूयाह , मेरो शत्रुहरूको सामुन्ने
  म गाउँछु हल्लेलूयाह , अविश्वासभन्दा चर्को स्वरले
  म गाउँछु हल्लेलूयाह , मेरो हतियार प्रशंसा हो
  म गाउँछु हल्लेलूयाह , मेरो निम्ति स्वर्ग लड्दछ
को. संकटको बीचमा म गाउनेछू
  मेरो चर्को आवाजमा , प्रशंसाको गर्जन सुन्नेछस्‌
  उदाउनेछ आशा खरानीबाट
  राजा जीवीत छन्‌ मृत्यु हारेको छ
२. म गाउँछु हल्लेलूयाह , मेरो सबै अस्तित्वले
  म गाउँछु हल्लेलूयाह , हेर्छु अन्धकार भागेको
  म गाउँछु हल्लेलूयाह , सबै रहस्यको बीचमा
  म गाउँछु हल्लेलूयाह , डर तेरो बन्धन नाश भयो
३. ( गाउँ ठुलो स्वरमा (गाउँ ठुलो स्वरमा) ) (४)
  ( गाउँ ठुलो स्वरमा (मेरो शत्रुको सामुन्ने)
   गाउँ ठुलो स्वरमा (अविश्वासभन्दा चर्को स्वरले)
   गाउँ ठुलो स्वरमा (मेरो हतियार प्रशंसा हो)
   गाउँ ठुलो स्वरमा (मेरो निम्ति स्वर्ग लड्दछ) ) (२)
  गाउँ ठुलो स्वरमा
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म गाउनेछु तपाईंको महिमा
म गाउनेछु तपाईंको प्रशंसा
हास्दै रमाउदै नाच्दै उफ्रदै म गाउँनेछु
धन्य धन्य, हे (धन्य) (४) येशू तपाईं
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म जाँदैछु मेरा पिताको घरमा, पिताको घरमा (२)
म जाँदैछु मेरा पिताको घरमा जहाँ आनन्द-आनन्द छ ।
मसित जाऔँ मेरा पिताको घरमा, पिताको घरमा (२)
मसित जाऔँ मेरा पिताको घरमा जहाँ आनन्द-आनन्द छ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म जिउँदो मुक्तिदाताको सेवा गर्दछु
  येशू संसारमा छन्‌ भनेर जान्दछु
  म देख्छु उनको दया म सुन्छु उनको स्वर
  र साथमा बस्ने येशू गर्छन्‌ गोहार ।
को. जिउँदो, जिउँदो छन्‌, येशू ख्रीष्ट जीउँदो
  होस्‌ अगुवाइ दिन्छन्‌ मलाई र सङ्गति मीठो
  जिउँदो, जिउँदो उतार्न पापदेखि
  म कसरी निश्चय जान्दछु मनमै जिउँछन्‌ उनी
२. म चारैतिर हेरी प्यार उनको देख्दछु
  दुःख परे पनि आशा म गर्छु
  यस लोकको आँधी सागरमा हुन्छन्‌ अगुवा
  आउनेछन्‌ फेरि येशू ख्रीष्ट अन्त्यमा ।
३. रमाऊ-रमाऊ विश्वासी गीतमा गरी प्रचार
  ख्रीष्ट महाराजालाई होस्‌ अनन्त जयजयकार
  हर खोज्ने जनको लक्ष भेट्टाउने जनको आड़
  ख्रीष्ट मात्र गर्छन भलो उद्धार र प्यार ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म ठूलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु
मेरा ओठहरू म बन्द गर्ने छैनँ
म मेरो हृदयमा तपाईंको धार्मिकतालाई लुकाउँदिनँ
तपाईंको विश्वासयोग्यता म घोषण गर्नेछु
तपाईंको प्रेम, सत्यता म सदा गाउनेछु
तपाईंको प्रेम, कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु,
(सुरक्षित छु यो प्रेममा) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म त गाएर गर्छु प्रशंसा प्रभुको
  म त गाएर गर्छु प्रशंसा (दुइ दिने छोटो जीवनमा) (२)
  म त नाचेर गर्छु महिमा प्रभुको
  म त नाचेर गर्छु महिमा (भोलि फेरि पाइन्छ पाइन्दैन) (२‌)
  बाजा बजाई गर्छु आराधना प्रभुको
  बाजा बजाई गर्छु आराधना (आनन्दित भई उनके प्रेममा) (२)
१. एउटा सुन्दर फुललाई हेर बास्ना छरि गर्छन महिमा (२)
  माथिको त्यो झर्नालाई हेर (२) फर-झर झरी गर्छ महिमा (२)
२. हाम्रो सगरमाथालाई हेर विश्वमा अग्लो भई गर्छ महिमा (२)
  जङ्गलको त्यो मयुलाई हेर (२) नाची नाची गर्छ मरिमा (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(म तपाईंको मुहार हेर्न चाहन्छुम तपाईंको मुहार खोजी गर्छु) (२)
(आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा) (२)
(हृदय सब खोली आउँछु) (२)
(स्तुति गाउन) (४) (हल्लेलूयाह) (४)
(येशू महान्‌) (४) (इम्मानुएल) (४)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म तपाईंको हुँ, कति प्यार मलाई प्रभु ख्रीष्ट दर्शाउनुभो’
  तर विश्वासद्वारा तपाईंको छेऊ आउने तृष्णा गर्दछु ।
को. मलाई नजीक, नजीक हे प्रभु ल्याउनोस्‌ आफ्नो क्रूसको छेऊ
  मलाई (नजीक) (३) हे प्रभु आफ्नो घायल शरीरको छेऊ
२. ईश्वरको अनुग्रहको शक्तिले म प्रभुको काम गरुँ
  इच्छा मेरो तपाईंकोमा मिलाई ईश्वरमा आशा राखूँ ।
३. जब प्रार्थनामा मित्रसँग झैँ तपाईंसँग बोल्छु म
  तब आउँदा तपाईंको सन्मुखमा मलाई कति आनन्द छ ।
४. म नमरुञ्जेल प्रेमको अनुभव गर्न सक्तिनँ पूरा
  म नबसुञ्जेल ख्रीष्टको सङ्गतमा मेरो मेट्दैन तृष्णा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(म तपाईंमा भरोसा सधैं राख्नेछु) (२)
(मृत्युको छायाँमा हिँडे पनि
घोर अन्धकारले छोपे पनि) (२)
(तपाईं मेरो साथ र लठ्ठी
तपाईं मेरो सान्त्वना) (२)

(शत्रुहरुले मलाई घेरे पनि
संसार विरोधी भए पनि) (२)
(शिर अभिषेक हुन्छ मेरो
कचौरा पोख्च भरेर) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म तपाईंलाई ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु (२)
म तपाईंमा देख्दछु परमेश्वरको सुन्दरता
म तपाईंलाई ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(म नाच्छु गाउछु रमाउछु, येशूलाई महिमा गर्छु 
म नाच्छु गाउछु रमाउछु, येशूलाई प्रशंशा गर्छु 
मेरो राजा येशूलाई, मेरो राजा प्रभुलाई
मेरो राजा येशूलाई, मेरो राजा प्रभुलाई) (२)
हल्लेलुयाह (८) 

(धन्यवाद होस् परमेश्वोर, मेरो हृदयमा आउनुहोस) (२) 
(मेरो राजा येशू, मेरो राजा प्रभु) (२) 
(हल्लेलुयाह भन्दै येशूलाई उचाल्छु) (२) 
(यो मेरो हात उचाल्छु, महिमा प्रशंशा गर्छु) (२) 

म नाच्छु गाउछु रमाउछु, येशूलाई महिमा गर्छु 
म नाच्छु गाउछु रमाउछु, येशूलाई प्रशंशा गर्छु 
मेरो राजा येशूलाई, मेरो राजा प्रभुलाई
मेरो राजा येशूलाई, मेरो राजा प्रभुलाई

(कम्मर मर्काई नाच्छु, गीतारको तालै मा) (२) 
(येशूको मायालाई सम्झी, उहाको मायालाई सम्झी) (२) 

म नाच्छु गाउछु रमाउछु, येशूलाई महिमा गर्छु 
म नाच्छु गाउछु रमाउछु, येशूलाई प्रशंशा गर्छु 
मेरो राजा येशूलाई, मेरो राजा प्रभुलाई
(येशूको मायालाई सम्झी, उहाको मायालाई सम्झी) (२) 
[शब्द: David Lumjel; संगीत: David Lumjel]
को. म परमप्रभु हुँ, तिम्रो अघि अघि जाने छु,
  ए सानो बगाल नडराऊ है नडराऊ है
  तिमीलाई राज्य दिने मेरो शुभेच्छा छ ।
१. मेरो उपस्थिति नै तिम्रोसाथ जानेछ ।
  तिम्रो अघि अघि मेरो दूतले बाटो तयार पार्नेछ ।
२. हेरचाह तिम्रो गर्नेछु, म क्षण क्षण पानी हाल्ने छु ।
  रात दिन देखरेख तिम्रो म गर्नेछु, फलवन्त म बनाउने छु ।
३. मेरो आज्ञा सुनेर, मानेर हिँड्यौ भने
  निश्चय प्रतिज्ञा गरेको देशमा तिमीलाई पुर्याउनेछु ।
४. मृत्युको बल तिमीमा विजयी हुनेछैन
  मृत्यु र पातलका साँचाहरू मेरा अधिकारमा छन्‌ ।
५. म जीवित परमेश्वर हुँ, म कहिल्यै झूट बोल्दिनँ
  आकाश र पृथ्वी टलेर जान्छ, वचन मेरो टल्नेछैन ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु, दु:खमा हो या सुखमा होस्‌
आत्मामा मलाई सम्हाल्नु हवस्‌, म परमेश्वरको प्रेशंसा गर्छु ।
यो पापी संसारमा आशा छैन, संसारको थोकले शान्ति मिल्दैन
आत्मामा मलाई सम्हाल्नुहवस्‌, म परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म परमेश्वरलाई पुकार्छु, स्तुतिको योग्य उनी
म मेरो शत्रुबाट बच्नेछु ।
(परमेश्वर जिउँछन्‌, धन्य होस्‌
मेरो चट्टान मेरा मुक्तिदाता उच्च गरिऊन्‌) (२)
आऊ स्तुति गरौँ उनलाई, स्तुतिको योग्य उनी (२)
होसन्ना धन्य मेरो चट्टान, धन्य मेरो मुक्तिका चट्टानलाई (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म पापको बाटो छोड़्दछु, जहाँ धेरै मान्छे मर्दछन्‌
  स्वर्गको घरलाई खोज्दछु, यहाँ बस्ने मेरो छैन मन ।
को. यो दुनियाँ मेरो घर होइन, साँच्चै यो मेरो घर होइन
  यस दुनियाँमा आराम छैन, यो दुनियाँ मेरो घर होइन
२. मान्छेले रोक्न खोज्दछन्‌, न प्रार्थना गर्न दिँदछन्‌
  तिनका बातलाई सुन्दिनँ म, स्वर्गको घरलाई खोज्छु म ।
३. मसँग पापीहरू आऊ, स्वर्ग देशमा हामीहरू जाऔँ
  र बस्न अब छिट्टै आऊ, स्वर्गको घरलाई खोज्न जाऔँ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म पोखिन चाहन्छु अर्घ-बलिझैँ, हृदय मेरो चड़ाई
छुन चाहन्छु तपाईंको हृदय अब सहन सक्दिनँ, दूर रहन धेरै
अँगाल्नुहोस्‌ मलाई, तृप्त बनाउनुहोस्‌ तपाईंको प्रेमले ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(म प्रशंसा गर्छु मेरो प्रभुको)
(मरे उनी कलवरी क्रुसैमा
केबल हाम्रो लागी) (२)
(म आराधना गर्छु मेरो प्रभुको) (२)
(मरे उनी कलवरी क्रुसैमा
केबल हाम्रो लागी) (२)
केबल हाम्रो लागि...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म फूल हुँ यहाँ ... (२)
  ओइली, फक्री जानसक्छु ओइली झरी जानसक्छु
  मेरो जीवन यस्तै छ हो बाँचेको संसारमा ।
१. जब संसार पापैमा डुनेको थियो ख्रीष्ट आफै आई सम्भाल्नु भो
  हामी भोग्नु पर्ने दुःख ख्रीष्ट आफै आई सम्हाल्नु भो ।
२. साँझ औ बिहानीमा होस्‌ सधैं नै तपाईंकै महिमा
  निराश जीवनमा आशा दिलाउने जिउन चाहन्छ ख्रीष्ट तपाईंमा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. (म बचुन्‌ जेल परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु
  जिवन रहुन्‌ जेल परमप्रभुको स्तुति गर्नेछु) (२)
१. (राजाहरू माथि भरोसा नगर
  मनिसहरू माथि पनि) (२)
  तेसको सास निस्किहल्छ
  माटैमा मिलिहल्छ
  माटैमा मिलिहलदछ
२. (याकुबका परमेश्वरलाई सायक बनाउने
  सधै भरि सुखि हुन्छ) (२)
  जस्को आसा परमप्रभु
  (तिन्का परमेश्वरमा हुन्छ) (२)
[शब्द: मत्तियास सुब्बा; संगीत: मत्तियास सुब्बा]
म बनाउँदैछु शक्तिशाली जाति
जसले गर्नेछ मेरो स्तुति,
मेरो आत्मा बहनेछ यो देशमा
र हुनेछ मेरो नाउँको महिमा ।
बनाउनोस्‌ प्रभु आफ्नो मण्डली,
हामीहरूलाई बलियो बनाई
एउटै बनाउनोस्‌ आफ्नो शरीरमा,
आफ्नो पुत्रको राज्यमा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म बाँचुञ्जेल परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु (२)
मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति सदा गाउनेछु, हल्लेलूयाह (४)
येशूलाई उचालौँ हाम्रो माझमा, पवित्र आत्मा आउनुहोस्‌ महिमा गर्न
पिता, प्रेमले भर्नुहोस्‌ तपाईंको हृदयलाई बुझ्न ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म बाँचेको यहाँ ख्रीष्टको मायाले म हाँसेको यहाँ उनैको दयाले (२)
१. कत्रो प्रेम गर्नुभो म जस्तो पापीलाई
  वर्णन कसरी गरूँ म प्रतिको यो प्रेम (२)
२. मैले प्रभुलाई कहिले खोजिन उहाँले नै खोज्नुभो
  स्वर्गको सबै बैभवलाई छोड़ी मलाई रोज्नुभो (२)
३. मलाई प्रभुले जीवन दिनलाई क्रूसको भार बोक्नुभो
  आफैले सबै दुःख सहेर मलाई छुटाउनु भो (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म भज्छु प्रभु येशूलाई, म पुज्छु प्रभु तिमीलाई
  कारण मेरा जीवनका तारणहार
  भज्छु प्रभु तिमीलाई, पुज्छु प्रभु येशूलाई ।
१. निर्मल पानीमा हरियो चराइमा, तृप्त पार्यौ तृषित प्राणलाई (२)
  धर्मको पथमा पूर्ण भलाइले, गर्यौ मेरो अगुवाइ । (२)
२. घोर अन्धकारमा मृत्यु तराइमा, साथ रही हिँड्छौ सधैं (२)
  प्रेमको ‘छडी’ अनि मृदुवाणीले, शान्ति दिँदछौ मनलाई । (२)
३. चाहे बिमारमा, दुःख, अभावमा, पारेनौ शोकमा मलाई (२)
  आज देख्दछु त्यो स्वर्गीय भण्डारमा कपा, करुणा, भलाई । (२)
४. आत्मिक सेवामा, चाहे प्रचारमा, दैनिक कार्यमा पनि (२)
  प्राथमिकता र आदर म दिउँला, प्रभु येशू तिमीलाई । (२)
५. नित्य सेवामा लागिरहुँला, अवसर देऊ प्रभु मलाई (२)
  स्वर्गीय पथमा अघि बढुँला, आत्माको दीप जलाई । (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म भित्र, बाहिर, माथि, तल, सधैँ खुशी छु (२)
जब येशू आउनुभो’, मेरो पाप सब धुनुभो’
म भित्र, बाहिर, माथि, तल, सधैँ खुशी छु ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म भित्रको आँधिलाई शान्त गर
  मेरो हृदयको चोटहरु निको बनाउ (२)
  मलाई सधैं तिम्रो अङ्गालोमा राख (२)
  मलाई सधैं तिम्रो इछ्य राख (२)
  तिम्रो नजीक हृदयभित्र...

२. म भित्रको आत्मालाई तृप्त गर
  मेरो जीवनको लक्ष्यलाई सुधृढ गर (२)
  मलाई सधैं तिम्रो अङ्गालोमा राख (२)
  मलाई सधैं तिम्रो इछ्य राख (२)
  तिम्रो नजीक हृदयभित्र...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म मेरै होइनँ, म मेरै होइनँ
किनिएको रगतले, म मेरै होइनँ
येशूकै हुँ म, येशूकै हुँ म
किनिएको रगतले, येशूकै हुँ म ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड़्छु, दिन र रात उनको पछि म हिँड़्नेछु
  पछि हिँड़्नेछु, जय पाउनेछु, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान ।
को. हिँड़्दै-हिँड़्दै ज्योतिमा येशूको साथ, हिँड़्दै-हिँड़्दै समात्छु येशूको हात
  ज्योतिमा हिँड़्नेछु जय पाउनेछु, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान
२. म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड़्छु अन्धकारमा पनि म डराउँदिनँ
  कदम बढ़ाउँछु, मनले गाउनेछु, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान ।
३. म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड़्छु हेर्दैहेर्दै सब दिन गोहार पाउनेछु
  शोक या खुशी होस्‌, नजीक छन्‌ मेरो, येशू ख्रीष्ट, मेरो बलिदान ।
४. म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड़्छु, आफ्नो आँखा उनमा म लगाउनेछु
  हातमा छ क्रूस, झण्डा छ अद्भूत, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म येशूको सेवक हुन्छु, आफैलाई म उनलाई दिन्छु
  उनको हुकूम सबै मान्छु, म येशूको हुँ ।
को. मेरोलागि आए, मेरो लागि जिए
  मेरोलागि दुःख उठाए, मेरोलागि मरे
  मेरोलागि गाड़िएथे, मेरोलागि बौरी उठे
  मेरोलागि स्वर्गमा गए, येशू मेरा हुन्‌
२. पाप मबाट भयो धेरै, यसको लागि येशू मरे
  उनको जुवा मैले लिएँ, म येशूको हुँ ।
३. मैले अपराध बारम्बार गरेँ, येशूलाई दुःखित धेर पारेँ
  मेरो बोझ उनैले लिए म येशूको हुँ ।
४. मैले विश्वास उनमा राखेँ अनि उद्धार मैले पाएँ
  उनको झण्डीमुनि आएँ, म येशूको हुँ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म रमाउनेछु, गीत म गाउनेछु, एउटा नयाँ गीत म गाउनेछु
उहाँको प्रशंसा गाउनेछु, एउटा नयाँ गीत गाउनेछु (हल्लेलूयाह) (५)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म राख्छु पापको बोझ निर्दोष ख्रीष्ट थुमामा
  ख्रीष्टले सब पाप उठाउँदछन्‌, पाप बोझ सबैका,
  म आफ्नो दोष सब ल्याउँछु दोष मेट्ने येशूकहाँ
  र उनले धोइदेऊन्‌ म बड़ो पापीलाई ।
२. म आफ्ना घटी राख्छु भरपूर ख्रीष्ट येशूमा
  जो मेरो निको पार्ने र प्राण उद्धारदाता,
  म आफ्नो शोक सब ल्याउँछु र फिक्री येशूकहाँ
  जो मेरो साथ दिने भई साझे सब दुःखमा ।
३. म प्राण बिसाइदिन्छु येशूको काखैमा
  उनले अङ्गालो मार्छन्‌ मलाई अड़ेस दिँदा,
  येशूको नाउँ छ प्रिय ख्रीष्ट र इम्मानुएल
  फैलाइँदा यस नाउँले गराउँछ मोहित मन ।
४. म येशूजस्तो होऊँ, दीन प्रेमी, दयालु  
  म येशूजस्तो होऊँ, बालक होऊँ पिताको,
  म येशूसम्म पुगूँ स्वर्गदूतगण भए ठाउँ
  र सबैसँग मिली निरन्तर स्तुति गाऊँ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म विश्वास गर्दछु एक ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ पिता,
स्वर्ग र पृथ्वी सृजनेमाथि
अनि उहाँको एक्ले पूत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि ।
उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिले देहधारी हुनुभयो,
कन्ये मरियमदेखि जन्मनुभयो, पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो ।
क्रूसमा टाँगिनुभयो, मारिनुभयो अनि गाड़िनुभयो, आत्मालोकमा उत्रनुभयो ।
तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउँतनुभयो, स्वर्गमा चढ़िजानुभयो ।
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ
जहदिँखि उहाँ जिउँदो र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ ।
म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि ।
पवित्र विश्व मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि,
शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्मरी जीवनमाथि । आमिन्‌ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. म हुँ एउटा रित्तो भाँड़ो, फुस्रो माटोले बनेको,
  कुटी-पिटी, काटी-छाँटी, तपाईंको इच्छाअनुसारको
  भाँड़ो मलाई बनाउनुहोस्‌ (२)
१. म छु मैलो कट्कटेको, सर्वाङ्ग मेरो धुनुहोस्‌ (२)
  तपाईंको गुणले भरेर, बल्दो साक्षी बनाउनुहोस्‌ (२)
२. पवित्रात्मा पलपलमा मलाई नम्र तुल्याउनुहोस्‌ (२)
  कदम-कदममा डोर्याउँदै, प्रार्थनाको जीवन दिनुहोस्‌ (२)
३. येशू तपाईंको भाँड़ो हुँ, अति थकित र कमजोर छु (२)
  तपाईंको सामर्थी हातले, समातेर चलाउनुहोस्‌ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म हुँ ख्रीष्ट राजाको उनको सन्तान प्यारो वस्छु उनको सुन्दर दरबारमा
  कस्तो प्रतिज्ञा यो स्वर्गीय आनन्दको उनका सन्तानलाई महिमामा ।
को. म हुँ ख्रीष्ट राजाको उनको सन्तान प्यारो,
  त्याग्ने छैनन्‌ आफ्नालाई कहिल्यै, कहिल्यै
  बोलाउनेछन्‌ एक दिन दरबारमा उनको,
  बस्ने छु उनको सामु सधैं ।
२. म हुँ ख्रीष्ट राजाको, जान्दछु प्रेम उनको, उनको दया प्रशस्त गरी
  निरन्तर छ मलाई हिँड्दा बाटो उनको मेरो शरणस्थान निश्चल उनी ।
३. म हुँ ख्रीष्ट राजाको, वाचा निश्चित उनको जीवनको नदीको किनारमा
  सबै भेला हुन्छौं हेर्न मुहार ख्रीष्टको वर्तमान संसरको अन्तमा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. म हुँ मसीही, रहन्छु पनि जबसम्म घाम र जून डुब्दैन
  म हुँ मसीही, दिन्छु गवाहि सब संसार ममा हाँसे पनि,
  म हुँ मसीही, छाप ममा उनको, उनैको क्रूसमा रक्त बहाए
  म हुँ मसीही, यो कस्तो खुशी उनले किने म उनको भएँ ।
२. म हुँ मसीही, कति अचम्म, म पापी थिएँ जो बचाइएँ
  म हुँ मसीही, अगाड़ि क्रूस छ, उनैको पछि म हिँड़्नेछु
  संघर्षलाई अरूले छोड़े, मचाहिँ दुष्टसित लड़्छु
  मसीहको नामले सबै पापमाथि पूर्ण आत्मिक शान्तिले जय पाउँछु ।
३. म हुँ मसीही, यहाँको यात्री, यो दुनियाँ होइन घरै मेरो
  यो यात्रा मेरो चाँड़ै सिद्धिन्छ दुःख र शोकदेखि अलग हुन्छ,
  म हुँ मसीही, यो कस्तो आशा कि येशू फेरि आउनुहुन्छ
  मानिस यहाँ हाँसोस्‌, यो कस्तो भेद छ, मलाई आफूसँगमा लानेछन्‌ ।
४. म हुँ मसीही, यो कस्तो गीत हो, जो मेरो मनमा आज उठ्यो
  यो ठट्टा होइन तर यो साँचो, मनमा बस्छन्‌ आत्मा उनैको
  म हुँ मसीही, किन डराऊँ जब मेरो समय यहाँ आइपुग्छ
  गाउँदै यो दुनियाँलाई म छोड़्नेछु, येशू ख्रीष्ट मलाई लिनुहुन्छ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
म हुँ येशूको औ येशू मेरा, संसारमा अरू केही थोक चाहिँदैन
उहाँको काखमा लुटु र पुटु गरेर बिसाउँछु
जीवनको पानी पिएर यसै तृष्णा मेटाउँछु
येशूको गीत प्रेमको भाका गाएर सुनाउँछु
फरिया र चोली लाएकै दुलही म उनकी हुनेछु ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मंजील है कितनी दूर... (२)
  मंजील है कितनी दूर मुसाफिर मंजील है कितनी दूर ।
१. दूर है राही, दूर है मंजील मुझको तो अब चलने का दिल है
  कोही तो मेरा बतलादे मंजील को राही किधर है
  मंजील है कितनी दूर... । (२)
२. ओ मसीहा थामले मुझको, मैं तो यहाँ बाँधा गया हु
  कोही तो तेरा बतलादे मंजील को राही किधर है
  मंजील है कितनी दूर... । (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मण्डलीको सत आधार हुन्‌ प्रभु ख्रीष्ट येशू
  जल साथै वचनद्वारा त्यो सृष्टि हो उनको ।
  उसलाई दुलही बनाउन ख्रीष्टले स्वर्गलोक त्यागे
  र उसको ज्यान बचाउन रक्त आफ्नो बहाए ।
२. देश-देशका भए पनि मण्डली हुन्छ एकनास
  एक आत्मिक जन्म मानी, एक प्रभु, एक विश्वास ।
  एक नाम पवित्र मान्छ, एक भोज पवित्र खाई
  एक लक्षतिर जान्छ कदम अघि बढ़ाई ।
३. परिश्रम, युद्ध क्रान्ति र दुःखको माझैमा
  उसले अनन्त शान्तिको गर्छ प्रतीक्षा
  आउँदा यस लोकको अन्त ख्रीष्ट दर्शन पाउनेछ
  र मण्डली जयवन्त आराममा बस्नेछ ।
४. त्रिएक ईश्वर प्रभुसाथ छ एकत्रित निश्चय
  साथै छ सन्तहरूसाथ सङ्गत रहस्यमय ।
  हे धन्यजन, पवित्र तीजस्ता नम्र होऔँ
  र हामी स्वर्गभित्र प्रभुसाथ बस्न पाऔँ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मण्डलीमा सधैँ जान्छौँ हामी ख्रीष्टका नानी
  येशूले जस्तै क्षमा दिन्छौँ, सुलेमानझैँ ज्ञानी (२)
  मन कन्चन येशू जस्तै पावलझैँ त्यागी
  आज्ञाकारी बन्छौँ सधैँ बन्दैनौँ है बागी (२)
२. भविष्यको कर्णधार सुसमाचारको खानी
  येशूको सेवा गर्छौं आफ्नो कर्तव्य ठानी (२)
  प्रार्थना गर्छौं, वचन सुन्छौँ, मरियम बनी (२)
  दाऊद जस्तै सहासी छौँ, हामी ख्रीष्टका नानी (२)
३. गगनभन्दा उच्च विचार हिउँ जस्तो सेतो
  सबैलाई माया गर्छौं ख्रीष्टको प्रेम जस्तो (२)
  हेला निन्दा सबै सहन्छौ ख्रीष्टले सहे जस्तो
  ख्रीष्टकै लागि शहीद बन्छौँ शिमोन पत्रुस जस्तो (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मधुर सोरले ख्रीष्टले तिमीलाई बोलाउँदैछन्‌ चाँडै आऊ न,
  प्रेमकै कारणले मुक्ति दिँदछन्‌ मुक्ति यो लिनलाई आऊ न
  चाँडै आऊ न, आऊ न चाँडै आऊ न ।
१. यो क्षणिक जीवन लिई निश्चिन्त कहिल्यै नबसौं हैं
  मृत्यु आई कुनै घडी गाँजेर लैजान्छ मित्र, तिमी कहाँ हुन्छौ
  तिम्रो आत्मालाई परमेश्वरले न्याय गर्दा ?
  पश्चात्ताप गरी मुक्ति लेऊ मित्र आज,
  अनन्त राज्यको भागिदार बनिहाल,
  नत्र भने तिम्रो जीवन शून्यतामा बितिजान्छ ।
२. अनन्त यो मुक्ति मित्र अति नै बहुमूल्य छ,
  कारण ख्रीष्टले यसका निम्ति दाम तिरिदिएकाछन्‌
  यही मुक्ति बाँड्नलाई ख्रीष्टले सधैं तिम्रो बाटो हेरिरहेकाछन्‌
  बित्दैछ समय पलपल दर्दै मित्र,
  स्वागत गर्दछन्‌ ती डरलाग्दा दिनहरूले
  प्रिय मित्र, अपार सुखलाई, दुई हात फैलाई आजै अपनाऊ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मध्यरात यो जुनताराको
  बेथलेहेम गाउँमा येशू जन्मेको (२)
  आऊँ भजौं इम्मानूएल हल्लेलूयाह आमेन (२)
१. हरेक परिवारमा, हरेक गाउँ शहरमा
  पिडा र अविश्वासको यो दुनियाँमा (२)
  एउटा तारा पूर्व दिशाको संकेत गर्छ येशू जन्मेको (२)
  आऊँ भजौं इम्मानुएल हल्लेलूयाह आमेन (२)
२. (झिलिमिलि) (२) आकाशमा तारा
  जन्मे येशू दिन उद्धार (२)
  आऊ सबै हात फैलाई दर्शन गर्न ख्रीष्ट येशूलाई (२)
  आऊँ भजौं इम्मानुएल हल्लेलूयाह आमेन (२)
[शब्द: राजु रामदाम; संगीत: राजु रामदाम]
को. मन का दीप जला, जीवन दीप जला
  ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले ।
१. सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छायी
  अच्छा नहीं है देख सम्भाल जा यीशु से है जुदाई
  मन का मैल धुला । (२) – मन का दीप जला... ।
२. ये दुनियाँ है ख्वाब सुनहरा जिसमें जो फस जायें
  रोए तड़पे चैन न पायें धुल घुलकर मर जायें
  यीशु को अपना । (२) मन का दीप जला... ।
३. यीशु को तू अपना जीवन में अपना मीत बना ले
  छोड़ दे अब यह दुनियाँ सुनहरी दुनियाँ से मन फिराले
  होगा तेरा भला । (२) मन का दीप जला... ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मन मन्दिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला (२)
१. जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनन्द से भर दे
  आदि अनन्त की प्रीत रित की, जल जायेगी ज्वाला (२)
२. मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया
  महा पवित्र स्थान में रहकर- आप ही उसे सम्भाला (२)
३. पाप में दुनियाँ डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी
  महिमा अपनी आप ही तजकर- रूप मनुष्य ले आया (२)
४. प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया
  क्रूस पर अपनी जान को देकर-मौत से हमें छुड़ाया (२)
५. हर विश्वासी प्रेम से आये, खुशी से अपनी भेंट चड़ाये
  अन्धकार अब सब दूर हुए है- मन में हुआ उजाला (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मन मेरो लिनुहवस्‌, येशू तपाईंले यसलाई बनाउनुभो’
  यसमा तपाईं आफ्नो घर बनाउनोस्‌, जसको लागि यो बनाउनुभो’
१. दुनियाँको सब कुरा निकाल्नोस्‌, यसलाई शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्‌
  अशुद्ध मैलो पापलाई धोईकन त्यो रगतले जो बहाउनुभो’ ।
२. जन पढ़्दछु पवित्र वचन जसको बाटो छ सच्चाइँको
  बाटो सत्य जीवन देखाईकन विश्वास अनि आशा बढ़ाउनुभो’ ।
३. धेरै साल तपाईंदेखि थिएँ दूर, लापरवाहीले नै गरे दूर
  अनुग्रह, प्रेम, दयाको वरदानले धीरज धरी मलाई देखाउनुभो’ ।
४. आत्मा शुद्ध होस्‌ धोईकन पवित्र आत्माको बप्तिस्माले
  हर समय, हर जग्गा साक्षी दिऊँ, जस्तो तपाईंले नै सिकाउनुभो’ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मन यो मान्दैननि राजै मन यो मान्दैन
  येशूको निम्तिन गाए सम्म मन यो मान्दैन
  दिल यो मान्दैननि राजै दिल यो मान्दैन
  येशूको निम्तिन नाचे सम्म दिल यो मान्दैन
१. (गाउ है च्याङ्बा दिलै खोलि,
  नाचिदेऊ न कम्बरभचि) (२) 
  (छैन यो मौका अरु कसैलाई, मात्र हामिलाई) (२)
    शान्ति नै छैन नि मलाई शान्ति नै छैन
    येशूको निम्ति नगाए सम्म शान्ति नै छैन । 
    आरामै छैन नि मलाई आरामै छैन
    येशुको निम्ति ननाचे सम्म आरामै छैन ।
२. (गाउ है च्याङ्बा ताली बजाई,
  सोरमा सोर मिलाई) (२) 
  (छैन यो मौका अरु कसैलाई, मात्र हामिलाई) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मन शुद्ध पार्नलाई येशूकहाँ गयौ के, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भयौ के ?
  पूरा भयोसा येशूमा राख्छौ के, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भयौ के ?
को. तिमी शुद्ध भयौ के त्राणकर्ता येशूको रगतले ?
  तिम्रो मन साँच्चै निष्कलंक भयो के येशूको त्यो अमोल रगतले ?
२. दिनहुँ तिमी येशूसाथ-साथ हिँड़्छौ के उनको रगतले शुद्ध भयौ के ?
  येशूको आनन्द तिमीले पायौ के ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भएर ?
३. ख्रीष्ट आउँदा तिम्रो लुगा साफ होला के 
  ख्रीष्टको रगतले साफ र उज्ज्वल ?
  तिमी स्वर्ग जानलाई तयार छौ के ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भएर ?
४. पापको दाग लागेको वस्त्र फुकाइदेऊ ख्रीष्टको रगतले शुद्ध हुन आऊ
  पापी मन चोख्याउने धारा बग्दैछ ख्रीष्टको रगतले शुद्ध होइजाऊ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मनभित्र संधै संधै सजाइदिन्छु तिमीलाई (२)
हृदयको एउटा कुनामा लुकाइदिन्छु तिमीलाई (२)
सँधै सँधै येशू तिमीलाई
तिमीलाई
  जीन्दगी नै मगमगायो
  येशू तिम्रो आगमनले
  बिर्सिएँछु संसार सबै
  तिम्रो अनुग्रहले (२)
  हरपलको यादहरू साँचीदिन्छु तिमीलाई
  जन्म जन्मको साथी बनाईदिन्छु तिमीलाई
  सधै.......
जीन्दगीमा खुशी छायो
छैन अब कुनै गुनासो
सधै साँच्न पाऊ येशू
तिम्रो प्रेमको नाशो (२)
[शब्द: राजु रामदाम; संगीत: राजु रामदाम]
को. मनभित्र सधैसधै सझाइदिन्छु तिमीलाई ..हो.. (२)
  हृदयको एउटा कुनामा लुकाइदिन्छु तिमीलाई
  सधैसधै येशू तिमीलाई हो ...तिमीलाई ...(२)
१. जिन्दगी नै मग्मगायो येशू अब तिम्रो आगमनले
  विर्सिएछु संसार सबै तिम्रो अनुग्रैले (२)
  हरफलको यादहरूमा साचिदिन्छु तिमीलाई (२)
  जन्मजन्मको साथी बनाईदिन्छु तिमीलाई (२)
२. जीवनमा सुखी छायो छैन अब कुनै गुनाशो
  सधै साच्न पाउन येशू तिम्रौ प्रैमको नाशो
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मनमें येशू तु हे, हृदयमें येशू तु हे
  (क्यू ना हाम गाये उसीकी जय जय करे) (२)
१. (वो मेरा मुक्तिदाता मेरा उद्धारकर्ता
  सबसें वो प्रेमकर्ता हे हर वक्त साथ देता) (२)
२. (जीवित येशू हे अल्फा ओमेगा हे वो
  याहुवा राफा हे वो याहुवा निशी हे वो) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मनवा रे करले न तनी भावना
  चार दिन के जिन्दगानी है मौका न फिर मिलेगा । (२)
१. बाइबल के वचन सुनो भाई सुनि के मनन करो भाई
  चार दिन के जिन्दगानी है मौका न फिर मिलेगा । (२)
  मनवा रे... ये.. ये... ये... ये... ।
२. शैतान जब डोरा फेकेला वचन से डोरा काटो भाई
  चार दिनके जिन्दगानी है मौका न फिर मिलेगा । (२)
  मनवा रे... ये.. ये... ये... ये... ।
३. यीशु जब क्रूस पर चड़ेला हमनी के पाप धुलेला
  चार दिन के जिन्दगानी है मौका न फिर मिलेगा । (२)
  मनवा रे... ये.. ये... ये... ये... ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मनाओ मनाओ परमेश्वरको विजय मनाओ (२)
महान काम उहाँले गर्नुभो (३)
परमेश्वरको विजय मनाओ
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मनाऔँ आनन्द प्रभुमा र आत्मिक धन गनौँ
  वचनमा जाहेर गरेका अपार भण्डार हेरौँ ।
को. क्षमा र शक्ति, पवित्रता र स्वर्ग-निवास
  मेरोलागि मसीहमा छन्‌, आनन्दको स्तुति प्रभुलाई हवस्‌
२. ईश्वरले पाप मेटाउनलाई सित्तै दिन्छन्‌ क्षमा
  क्षमाको साथमा मेल पनि येशूको रगतमा ।
३. पापको शक्ति नाश गर्नलाई प्रभुले बल दिन्छन्‌
  पवित्र आत्माले मनलाई पापदेखि चोख्याउँछन्‌ ।
४. भरोसा गरी बालकझैँ यो आशिष्‌ पाउनेछौँ
  ईश्वरले ख्रीष्टमा दिएका दानले भरिनेछौँ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मनायें हम मनायें हम, प्रभु की जय उत्सव मनाये (२)
उसने बड़ा-बड़ा काम किये (२)
उसने पराक्रम के काम किये
प्रभु की जय उत्सव मनायें ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मनिसको जिन्दगानी कर्कोलाको पानी
  मिलीजान्छ यही माटोमा असन्तुष्टी बनी (२)
  येशूलाई दिएमा बाँच्छ हीवन केहोला ? भनेर धन्दा नमान (२)
१. खोजी आए संसारमा हराएका मानिसलाई
  प्रेम दिए जीवन देखि विराना भएकालाई (२)
  येशूले ल्याए उद्धारको दिन हाम्रो आगनमा
  विश्वास गरी आउने मान्छे प्रवेश गर्छौ जीवनमा (२)
२. नजाउ तर्की आउन फर्की प्रभु येशूले डाक्दैछन्‌
  क्षमा भए सबै तिम्रा पाप पनि हात पसार्दछन्‌ (२)
  खेली देऊ आज हृदयको आँखा उनको अनमोल प्रेमलाई
  ऋनि चिन्छौ पुज्नु पर्ने साचो प्रभु येशूलाई (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मम चकचके मम रुन्चे (२)
  तर येशूलाई पाए पछि नयाँ मान्छे भए (२)
२. मुक्ति पाएको छु, प्रशंसा गरेको छु (२)
  मम सुतुवा मम रुन्चे (२)
  तर येशूलाई पाए पछि नयाँ मान्छे भए (२)
३. सुन्दरी भएको छु, ए हो र ?
  हेन्डसम्‌ भेको छु. ए हो र ?
  ज्ञानी भएको छु, प्रार्थना गरेको छु (२)
  मम चकचके मम रुन्चे
  मम सुतुवा मम रुन्चे
  तर येशूलाई पाएपछि नयाँ मान्छे भएँ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
ममा येशूको शोभा परोस्‌
देखाउन उनको नम्रता, प्रेम र पवित्रमा
हे पवित्र आत्मा मलाई गर्नुस्‌ सफा
ममा येशूको शोभा परोस्‌ देखा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(ममा शुद्ध हृदय सृजनोस्‌, प्रभु, सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नोस्‌) (२)
मलाई तपाईंको सामुन्नेबाट नफाल्नोस्‌, मबाट पवित्र आत्मा नलैजानोस्‌,
मुक्तिको उमङ्ग मलाई फेरि दिनुहोस्‌, 
(सत्य आत्मा पुनर्जीवित पार्नोस्‌) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मरीजाने जीवन हाम्रो केही पनि छैन है
  रिक्तै आयौ रिक्तै जानुछ (२)
१. पुष्प झै औइलाई जाने हो जीवनलाई
  ख्रीष्टको सन्देशले श्रृगारनु परेको छ (२)
  केवल आफ्नो निम्ति मात्र हैन यहाँ (२)
  अरूको निम्ति पनि जिउनु छ (२)
२. धन्य हो धन्या तिमी जो आज ख्रीष्टको निम्ति
  पहाड़को कुना कन्दराहरूमा (२)
  सन्देश यो सुनाउनु छ हराएका सबै सबैलाई (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मलाई अँगाली देऊ तिम्रो अँगालोमा
मलाई लुकाई देऊ तिम्रो हृदयमा
हे येशू (सधैं) (२)
मलाई प्रेम, गर मेरो मालिक बन
अर्पन्छु सारा जीवन हे राजा तिम्रै निम्ती
(आउने छु म तिम्रो उपस्थितिमा
डुब्ने छु के तिम्रो गहिराईमा) (२)
सारा भक्ति सामर्थले आराधाना गर्दै
तिम्रो निश्वार्थ प्रेम, सधैं ममा जगाई
(अँगाली देऊ, लुकाई देऊ हे येशू)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मलाई आनन्द छ कि पिता ईश्वर
  मलाई देखाउँदछन्‌ उहाँको प्यार
  बाइबलको मीठो नै कथाको सार,
  यो हो कि येशूले गर्दछन्‌ प्यार ।
को. धन्य कि मलाई गर्दछन्‌ प्यार,
  गर्दछन्‌ प्यार, गर्दछन्‌ प्यार,
  धन्य कि मलाई गर्दछन्‌ प्यार,
  गर्दछन्‌ प्यार मलाई
२. यदि म टाढ़ो जाऊँ छोड़ी उनलाई,
  तैपनि ख्रीष्टले प्रेम गर्छन्‌ मलाई
  बाइबलको सबभन्दा मीठो कथा
  यो हो कि येशू प्रेम गर्छन्‌ सदा ।
३. स्वर्गमा जब राजालाई देख्दछु,
  उनैको स्तुतिको गीत गाउनेछु
  यसैको निम्ति म नित्य गाउँला,
  येशूले मलाई प्रेम गर्छन्‌ सदा ।
४. म उनलाई गर्छु, मलाई गर्छन्‌ प्यार,
  प्रेमले उनी भए सत्य अवतार
  क्रूसमा चढ़ी गरे मेरो उद्धार,
  निश्चय ख्रीष्ट गर्द्छन्‌ उदेकको प्यार ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मलाई माफ दिनु प्रभु मलाई लाफ दिनु प्रभु (२)
  पूरानो जीवन, पूरानो बाटोलाई
  पूरानो स्वभावलाई भुलेर बदलिन चाहन्छु (२)
  म बदलिन चाहन्छु (४)
  मलाई माफ दिनु प्रभु (४)
२. निष्ठूरी मनलाई स्वर्थी यो तनलाई
  तपाईंको महान्‌ उपस्थितीमा,
  म बद्लिन चाहन्छु
  म बद्लिन चाहन्छु (४)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मलाई आफ्नो ठाउँ छोडी आउन देऊ (३)
म त तिम्रै हुँ (३) येशू
सबै बन्धनलाई येशू तोडिदेऊ (३)
म त तिम्रै हुँ (३) येशू
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मलाई आफ्नो शरणमा लिनुहोस्‌, प्रभु
  कि म तपाईंकै हुन सकूँ
  मेरो आत्माको सफाइ गर्नोस्‌, प्रभु
  तपाईंकै सन्मुख ठीक रहूँ
  (मेरो आत्माको रुवाइ हो, प्रभु,
  मेरो प्रार्थनाको गीत सुन्नुहोस्‌) (२)
  येशू, मेरो प्रभु आएर मलाई छुनुहोस्‌ (२)
  आएर मलाई छुनुहोस्‌ ।
२. प्रभु, तपाईं टुटेको हृदयको प्रभु
  बोझ उठाउनेको सहारा,
  मैले हिँड़्ने बाटोको तपाईं ज्योति
  मेरो समझको सारा स्रोत,
  (प्रभु, तपाईं क्षमाको खानी
  मेरो प्रार्थनाको गीत सुन्नुहोस्‌) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  मलाई गाउन मन लाग्यो सुनाउन मन लाग्यो
  जीवनको कथा (भन्न मन लाग्यो) (३)
१. स्वर्ग छोडि धर्तीमा आए एक इश्वर
  मानव बनि आफैलाई देखाउनुभयो (२)
  अनौठो कथा छ यो (२) कत्ति गाह्रे (बुझनलाई) (२‌)
२. कुनै पाप थिएन उनमा न त कुनै दोष
  मर्नु पर्यो पापी मर्नु पर्ने क्रूसैमा
  साटोमा तिम्रो र मेरो (२) हामीलाई (जीवन दिन) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मलाई तपाईं भित्र लुकाउनुहोस्‌ येशू (२)
तपाईंको अंगालोमा तपाईंको प्रेममा
सधै सधैको निम्ति (२)
तपाईंभित्र अटाउनुहोस्‌ मलाई (२)
[शब्द: राजु रामदाम; संगीत: राजु रामदाम]
(मलाई तपाईं भित्र लुकाउनुहोस्‌ येशू‌) (२)
तपाईंको अंगालोमा तपाईंको प्रेममा
सधै सधैको निम्ति (२)
तपाईं भित्र लुकाउनुहोस्‌ मलाई
[शब्द: राजु रामदाम; संगीत: राजु रामदाम]
को. मलाई तपाईंको खाँचो छ, हात प्रेमको बढ़ाउनुहोस्‌
  सिंहासनबाट आउनुहोस्‌, नदी प्रेमको बहाउनुहोस्‌, हे येशू 
१. तपाईंको उपस्थितिमा डोर्याउनुहोस्‌ मेरो हृदय, आत्मा छुनुहोस्‌
  नयाँ आशा, भरोसा, नयाँ चङ्गाइ र मुक्ति दिनुहोस्‌
२. तपाईंको स्वतन्त्रताभित्र लानुहोस्‌ मेरो हृदय, आत्मा फुकाउनुहोस्‌
  नयाँ आनन्द र खुशी, नयाँ उचाई र शक्ति भर्नुहोस्‌ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मलाई तपाईंको मुहार देखाउनुहोस्‌ (२)
येशू, तपाईंको मुहार मलाई देखाउनुहोस्‌ (२)
तपाईंको सुन्दरतालाई हेर्न तपाईंको मुहारलाई सधैँ नियाल्न (२)
येशू, तपाईंको मुहार ममा चम्काउनुहोस्‌ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. (मलाई बाइबल मनपर्छ, परमेश्वरको वचन हो
  मजस्तै मानिस र येशूले गरेका कामको वर्णन हो) (२)
१. (उत्पत्तिमा पाउँछौँ हाम्रो सृष्टि, प्रस्थानमा छुटकारा
  लेवीमा आए पूजाहारीहरू, गन्तीमा वीर योद्धा) (२)
  एस्तरले बचाइन्‌ यहूदीहरू, रुथले नाओमीलाई
  सानो शमूएल प्रतापी, दाऊद एज्रा र नहेम्याह ।
२. न्यायकर्ता राजा, इतिहास सबैले मिलेर
  गर्छन्‌ है महान्‌ परमेश्वरको ठूलो नै बयान
  सुसमाचार, प्रेरितका काम, पत्रहरू, प्रकाश पुस्तक
  आउनुहुने फेरि येशू स्वर्ग-राजाको पूर्णता ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(मलाई येशू सारै नै मन पर्छ
मलाई येशू साच्चै नै मन पर्छ) (२)

येशू तपाईंमा जीवन छ
येशू तपाईंमा मुक्ति छ
(तपाईं राजाहरुक राजा, तपाईं प्रभुहरुका प्रभु) (२) येशू
मलाई येशू...

येशू तपाईंमा शान्ति छ
येशू तपाईंमा आनन्द छ
(तपाईं राजाहरुक राजा, तपाईं प्रभुहरुका प्रभु) (२) येशू
मलाई येशू...

येशू तपाईंमा शाक्ति छ
येशू तपाईंमा चंगाई छ
(तपाईं राजाहरुक राजा, तपाईं प्रभुहरुका प्रभु) (२) येशू
मलाई येशू सारै नै मन पर्छ
मलाई येशू साच्चै नै मन पर्छ
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मलाई येसूकों साथ चाहींछ 
मलाई तपाईको हाथ चाहींछ 
भर्नुहोस येसू मलाई पबीत्र आतमले
भर्नुहोस प्रभु मलाई तपाईको आतमले
मलाई येसूकों साथ चाहींछ….
म त घटनु तपाई बदनु छ सगुरों बाटोमा हिडणु छ 
अफाइलाइ रित्यएरा कृश लाई बोकि आगी बदनु छ
मलाई येसूकों साथ चाहींछ….
चडौछु, यो जीवन तपाइलाइ अर्पञ्छु यो इछ्य तपाइलाइ 
म हाइना जीवने अब येसु माँ जीवनु हुंछ
मलाई येसूकों साथ चाहींछ
मलाई तपाईको हाथ चाहींछ 
भर्नुहोस येसू मलाई पबीत्र आतमले
भर्नुहोस प्रभु मलाई तपाईको आतमले (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मसँग आऊन, शोक गरूँ मुक्तिदाताको छेवैमा
  हामीहरू विलाप गरूँ, ख्रीष्ट प्रभु क्रूसमा टाँगिए ।
२. मान्छेले निन्दा गर्दामा, के आँसु आउँदैन हाम्रो ?
  हे भाइ, कत्रो साहस ‘थ्यो, ख्रीष्ट प्रभु क्रूसमा टाँगिए ।
३. सातै खेप बोले प्रेमको बात, तीन घण्टासम्म चूप रहे
  मान्छेलाई मुक्ति दिनलाई ख्रीष्ट प्रभु क्रूसमा टाँगिए ।
४. हे कड़ा मन, अब फर्किनू, तिमी अपस्वार्थी घमण्डी
  मृत्युमा उनलाई सुम्पिइयो, ख्रीष्ट प्रभु क्रूसमा टाँगिए ।
५. फाटेको हृदय अब माग, अनि दिइन्छ तिमीलाई
  यस्तो मनदेखि हुन्छ प्रेम, ख्रीष्ट प्रभु क्रूसमा टाँगिए ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मसँग जाऔं (पिताको घरमा) (३)
मसगँ जाऔं पिताको घरमा जहाँ आनन्द आनन्द छ
सुनको सडक छ (पिताको घरमा) (३)
रुनु पर्दैन (पिताको घरमा) (३)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मसँग जाओं स्वर्गमा (३) सियोनमा - २
उहाँ आनन्द मात्र छ (३) सियोनमा - २
उहाँ रुवाई दुख छैन (३) सियोनमा - २
उहाँ मृत्यु शोक छैन (३) सियोनमा - २
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मसित जाऔँ (पिताको घरमा) (३)
  मसित जाऔँ पिताको घरमा, जहाँ (आनन्द) (२) छ ।
२. सुनको सड़क त (पिताको घरमा) (३)
  सुनको सड़क छ पिताको घरमा, जहाँ (आनन्द) (२) छ ।
३. रुनु पर्दैन (पिताको घरमा) (३)
  रुनु पर्दैन पिताको घरमा, जहाँ (आनन्द) (२) छ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मसीह की (जय) (४) (मेरी दिल में है) (३)
मसीह की शान्ति मेरे दि में है उसकी ही तारीफ ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मसीह-मसीहको लागि लड़ाइँ गर्नुछ
  उनको क्रूसको झण्डा उठाई बोक्नुछ
  जय पाउनु, उनले दिन्छन्‌ जय पाउनु, अँ जरूर
  ख्रीष्ट हुन्‌ सबैका राजा नष्ट हुन्छन्‌ सब शत्रु ।
२. मसीह-मसीहको लागि लड़ाइँ गर्नुछ
  सब ढाढ़स, बल र सामर्थ ख्रीष्टदेखि पाउनुछ
  न आफ्ना बलले दित्नु, न आफ्ना हतियार
  अवश्य सबै लाऔँ धर्म-पुस्तकको अनुसार ।
३. मसीह-मसीहको लागि लड़ाइँ गर्नुछ
  युद्ध गर्ने बेला कम्मर सत्यले बाँध्नुछ
  विश्वासको ढाल लगाऔँ र तरवार आत्माको
  सुसमाचारका जुत्ता र कवज धर्मको ।
४. मसीह-मसीहको लागि लड़ाइँ गर्नुछ
  आज लड़ाइँ गर्नुछ, भोलि जय पाउनुछ
  दिइन्छ स्वर्गे मुकुट विजयी सबैलाई
  र स्वर्गमा सधैँ बस्नु विजयको गीत गाउँदै ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मसीही जिन्दगी आनन्द की जिन्दगी है जिसका दाता यीशु मसीह
  चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी । (२)
१. दुनियाँ की मदत जब बन्द हो जायें, लोग हमें जब छोड़ भी देवें,
  खुद के भाई त्याग भी देवें, युसूफ का प्रभु है मेरा साथी ।
२. अन्धकार जग में जब फैल जायेगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जायेगा ।
  वह अग्नि कुण्ड हो शेरों की मान्द हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी
३. वह मेरा मित्र है, वह मेरा चरवाहा, वह मेरा राजा हमेशा साथी
  हम दबे क्यों रहें हम ब्याकुल क्यो रहें, प्रभु के पुत्र गाते ही रहें ।
४. तूरही के सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखूँगा
  कब तू आयेगा कितनी देर करेगा, इन्तिजार है मुझको तेरा यीशुजी ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महान सामर्थी मेरा प्रभु है (४)
उसकी झण्डा उँच्चा करते गाते हुए, उसकी ही तारिफ ।
महान सामर्थी मेरा प्रभु है (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. महान्‌ ईश्वर, बिचार्छु काम तपाईंको, अचम्मको जो सृष्टि गर्नु भो’
  हेर्छु तारा, सुन्छु गर्जन डरलाग्दो, प्रकट सामर्थ संसारमा तपाईंको ।
को. (प्रशंसा होइरहोस्‌ ईश्वरको, कति महान्‌, कति महान्‌) (२)
२. पहाड़-पर्वत, जंगल म जब घुम्छु, पक्षीहरू म सुन्छु गाएक
  सुन्दर पहाड़देखि म तल हेर्छु, कलकल आवाज खोलाको सुन्दछु ।
३. जब पिताले एकलौटे पुत्रलाई पठाए जगमा पाप उठाउनलाई
  मेरो बदली क्रूसैमा उनी चढा उद्धार मेरो गरे रगत बहाई ।
४. जयध्वनिसाथ येशू संसारमा आउँछन्‌,
  वहाँ असीम आनन्दसाथ लैजान्छन्‌
  विनम्रसाथ उनलाईवहाँ पुज्नेछु, महान्‌ ईश्वरको गर्छु प्रशंसा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. महान्‌ प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन्‌ महिमा
  हे प्रभु तपाईंको मण्डली आराधना गर्छौ तपाईंलाई
१. प्रेमको ठूलो रहस्यलाई, महिमा गौरवको त्यागलाई (२)
  सम्झन्छु क्रूसको दुःखलाई, अर्पन्छु सर्वाङ्ग तपाईंलाई (२)
२. आउनु भो’ प्रभु हाम्रो माझमा, जड़िएको मन मन्दिरमा (२)
  भरपूर छु, भरिइरहन्छु, झन्‌ नजीक हुन चाहन्छु (२)
३. महिमा, आदर र धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत्‌ (२)
  तपाईंको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबेँ प्रभु म (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महान्‌ प्रभु, तपाईं अति महान्‌ हुनुहुन्छ
मारेको मनलाई, हारेको हृदयलाई (माया गर्नुहुन्छ) (२)
महान्‌ प्रभु, तपाईं अति दयालु हुनुहुन्छ
फुटेको मुटुलाई, टुटेको सपनालाई (फेरि जोड़्नुहुन्छ) (२)
महान्‌ प्रभु, तपाईं अति मायालु हुनुहुन्छ
हताश जीवनलाई, निराश आत्मालाई (नयाँ जीवन दिनुहुन्छ) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. महान्‌ प्रभुलाई महिमा, परमप्रभुलाई प्रशंसा
  यो मेरो जीवनको चाहना (हल्लेलूयाह होसन्ना) (२)
१. वर्तमान मेरो तपाईंको हातमा, भविष्य पनि तपाईंको साथमा
  (आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभु परमप्रभुमा) (२)
२. सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवादसाथमा
  (निश्चिन्त छु निर्धक्क छु, राजाहरूका राजामा येशू प्रभुमा) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महान्‌ र शक्तिमान्‌ हाम्रो प्रभु, महान्‌ शक्तिमान्‌ उनाँ (२)
प्रशंसाहरूको झण्डा उठाओ, राजालाई स्तुति
महान्‌ र शक्तिमान्‌ हाम्रो प्रभु, महान्‌ शक्तिमान्‌ उहाँ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. महान्‌ विश्वस्तता पिता तपाईंको, तपाईंमा फेरिने छायाँ छैन ।
  जस्ताको त्यस्तै नै रहनुहुन्छ, कृपाको अन्त कहिल्यै हुँदैन ।
को. महान्‌ विश्वस्तता महान्‌ विश्वस्तता
  हरेक विहान नयाँ दया देखाई
  पुर्याउनुभो अभाव मेरो तपाईंले,
  महान्‌ विश्वस्तता हुन्छ मलाई ।
२. रहुन्जेल पृथ्वी बीउ छर्ने र कटनी, ग्रीष्म र शिशिर जून तारा र घाम
  सारा प्रकृति साथ दिन्छन्‌ गवाही तपाईंको कृपा विश्वस्तता प्रेम ।
३. पापको क्षमा अनि खपुवा शान्ति साहस र अगुवाई दिने तपाईं
  आजको शक्तो र भोलीलाई आशा आशिष्‌ प्रशस्त रहन्छन्‌ मलाई ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महान्‌ विश्वासयोग्य (२), बिहान-बिहानै नयाँ दान पाउँछु
तपाईंले दिनुभो’ जति चाहिन्छ, महान्‌ विश्वासयोग्य (२), ईश्वर मेरा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. महान्‌ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको जय, संसारलाई प्रेम गरी ख्रीष्ट-पुत्र दिए
  जो प्राण आफ्नो त्यागी बने तारणहार र सबैको लागि खोले स्वर्गद्वार ।
को. (स्तुति गाऊ) (२) उनको वचन सुनाऊ, (स्तुति गाऊ) (२) सबै मिली रमाऊ
  येशू पुत्रद्वारा पिताकहाँ आऊ र ईश्वरको जयजयकार स्तुति चढ़ाऊ ।
२. हो रगतले किनेको पूरो उद्धार विश्वासीहरूलाई ईश्वरको करार
  जो सबभन्दा तुच्छ त्यो विश्वास गरे त्यसलाई क्षमा गर्छन्‌ झट्टै येशूले ।
३. दिए महान्‌ शिक्षा, गरे महान्‌ काम, महान्‌ छ नि येशूमा हर्ष इनाम
  तै यसभन्दा बढ़्ता छ आनन्द अपार हामी जब हेरौँला ख्रीष्टको मुहार ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. महापवित्र प्रभुलाई, पवित्रतामा सुशोभित भई
  आऔं दण्डवत्‌ गरौं निहुरौं, आत्मा-सत्यतामा भजौं ।
को. “मारिएका थुमा येशू, शक्ति धन ज्ञान बल आदर
  स्तुति, महिमा, धन्यवाद ग्रहण गर्ने योग्यका छन्‌ ।”
  भन्दै सिंहासनको वरिपरि चौबीस प्राचीनहरू,
  जीवित-जिवातहरू स्वर्गदूतहरूका आवाज सधैं – गुन्जन्छन्‌ ।
२. चौबीस प्राचीनहरू पनि, मुकुट खोली दण्डवत्‌ गरी
  सर्वदा जीवित रहनेलाई, महिमा, आदर, भक्ति दिन्छन्‌ ।
३. जीवित-जीवातहरू पनि, पखेटाले, मुहार ढाकी
  पवित्र-पवित्र भन्दै, नबिसाई महिमा गाउँछन्‌ ।
४. अनगिन्ती भीड पनि, सेता वस्त्र पहिरेर
  हातमा खजुरको डालो लिई, प्रशंसा, बढाइ गर्दछन्‌ ।
५. स्वर्गमा र पृथ्वीमा, पृथ्वीमुनि समुन्द्रमा
  सृजेका जुनसुकै थोकले, युग-युग स्तुति तिम्रै गर्छन्‌ ।
६. आऔं हामी सबै मिली, उद्धारको चट्टानका निम्ति
  हाम्रा महान्‌ परमेश्वरको, भजन गर्दै स्तुति गरौं ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा आदर करते हुए
अपने हात उठाकर हम
आराधना करते है हम (२)
तु शक्तिमान अद्भुत काम तु करता है
नहि तेरे जैसे कोई नहि (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(महिमा आदर करते है हम
अपने हात उठाकर हम आराधना करते है) (२)
(तु शक्तिमान्‌ अद्भुत काम तु करते है
नहि तेरे जैसा कोहि नहि तेरे जैसा कोहि) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. महिमा गर (२) येशू राजाको महिमा गर
१. संसारको आन्नद होइन स्वर्गीय आनन्द रोज क्षणिक सुख
  हौइन अनन्त जीवन रोज (२)
२. उहाँको प्रैमलाई बुझिदेउ, विशवास उनमाथि गरिदेउ
  मुक्तिदाता भनेर हृदय खोलिदेउ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा, गरौँ आराधना
येशूलाई होस्‌ सबै महिमा, प्रशंसा, आदर
होस्‌ महिमा, राज्यको अधिकार
सिंहासनदेखि, बग्छ हामीप्रति, गाऔँ उनैको गान ।
उच्च पारौँ, माथि अग्ल्याऔँ, येशूको नाउँलाई
बढाइ गरौँ, महिमित पारौँ, ख्रीष्ट राजालाई
महिमा, गरौँ आराधना,
येशू मरे, आज महिमित बने, राजाहरूका राजा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. (महिमा गर्छु प्रभु तपाईंको प्रशंसा गर्छु प्रभु तपाईंको) (२)
  (महिमा महिमा प्रभुलाई, प्रशंसा, प्रशंसा प्रभुलाई) (२)
२. गर्छु प्रभु तपाईंको प्रशंसा, गर्छु प्रभु तपाईंको
  महिमा गर्छु प्रभु तपाईंको प्रशंसा गर्छु प्रभु तपाईंको
३. (तपाईं नै महान्‌ प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईं नै दयाको सागर हुनुहुन्छ) (२)
  (तपाईं भन्दा ठूलो कोही छैन, तपाईंभन्दा ठूलो केही छैन) (२)
  (महिमा महिमा प्रभुलाई, प्रशंसा प्रशंसा प्रभुलाई) (२)
४. (तपाईं पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईं यस संसारको राजा हुनुहुन्छ) (२)
  (तपाईंको झैं शक्ति कसैको छैन, तपाईंको झैं प्रेम कसैको छैन) (२)
  (महिमा महिमा प्रभुलाई, प्रशंसा प्रशंसा प्रभुलाई) (४)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा थुमालाई, जयजयकार सारा सृष्टिले
प्रशंसा बढ़ाई, जयजयकार
सारा सृष्टिले (२)
(तपाईंलाई-तपाईंलाई सदालाई-सदालाई) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु
स्तुति चढाउनेछु सधैं म तपाईंलाई
मेरा यी ओंठले सधैं म गाउनेछु
गीत तपाईंको बाँचुञ्जेलसम्म
सिंहसानमा विराजमान प्रभु
मेरो पापलाई उठाई लाने
मेरो क्रुसलाई आफै बोकी
मृत्युलाई जिती मलाई बचाए
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा देऊ, आदर उनैलाई, उनी राजाहरूका राजा हुन्‌
स्वर उचाल, चर्को स्तुतिमा, येशू परमेश्वरका पुत्रलाई (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(महिमा, महिमा, महिमा थुमालाई) (२)
कारण उहाँ महिमित र स्तुतियोग्य छ
थुमा सिंहासनमा
स्तुति गाउँदै यो ओठले उचलौँ
थुमा सिंहासनमा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. महिमा, महिमा, महिमा होस्‌ (२)
  ईश्वरलाई महिमा होस्‌, महिमा होस्‌ (२)
१. (मृतक आत्मालाई, आशारहितलाई
  घृणित, गरीब, शून्य, अर्थहीन जीवनलाई) (२)
  नवीन दर्शन दिन, नयाँ जीवन दिन (मानव बन्नुभो’) (२)
  (प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा होस्‌) (२) ईश्वरलाई (प्रशंसा होस्‌) (२)
२. (सत्य अमर प्रेमको, सुन्दर उदार प्रेमको,
  असीमित एक मात्र जीवित साक्षात्‌ प्रेमको) (२)
  प्रमाणित कोसेली, बहुमूल्य कोसेली (आज दिनुभो’) (२)
  (धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद होस्‌) (२)
  (ईश्वरलाई धन्यवाद होस्‌) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(महिमा, महिमा, महिमा होस्‌) (२)
(ईश्वरलाई महिमा होस्‌, महिमा होस्‌) (२)
(प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा होस्‌) (२) 
(ईश्वरलाई प्रशंसा होस्‌, प्रशंसा होस्‌) (२)
(धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद होस्‌) (२) 
(ईश्वरलाई धन्यवाद होस्‌, धन्यवाद होस्‌) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा, महिमा, महिमा होस्‌ स्वर्गलोकमा
महिमा होस्‌ सारा संसारमा
महिमा होस्‌ मण्डलीमा
हे येशू, हे येशू, महिमा तपाईंलाई ।
प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा होस्‌ स्वर्गलोकमा
प्रशंसा होस्‌ सारा संसारमा
प्रशंसा होस्‌ मण्डलीमा
हे येशू, हे येशू, प्रशंसा तपाईंलाई ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. महिमा मारिएको थुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई
  जयजयकार राजाहरूका राजालाई (२)
१. धन्यवाद, स्तुति, आदर र भक्ति मारिएको थुमालाई अति (२)
  (इज्जत, मान, बैभव र शक्ति) (२)
  अति (पवित्र) (३) (ईश्वरप्रति) (२)
२. होसन्ना आमिन्‌, गौरव र गीति मारिएका थुमालाई अति (२)
  (प्रणाम, ढोग, दण्डवत्‌ दृष्टि) (२)
  ल्याउँछौँ (विजयी) (३) (ईश्वरप्रति) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा र आदर का योग्य
हात उचाल्दै आरधना गर्छौं
तपाईंको नाउँ उचाल्दछौं (२) तपाईं महान
गर्नुहन्छ अदभुत काम छैन कोहि तपाईं झैं
छैन कोहि तपाईं झैं (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. महिमा र प्रशंसा येशू राजालाई
  सुख शान्ति आनन्दीदियो आज हामीलाई (२)
१. जयजयकार र प्रणाम छ येशू तिमीलाई
  स्वर्ग छोडी ओर्ली आयो खोज्दै हामीलाई (२)
  धन्य होस्‌ त्यो नाउँ गाउदै स्तुति गान (२)
  येशू नाऊ जयजयकार
२. खोला नाला डाँड़ा काडा भञ्ज्याडहरूमा
  सारा सृष्टि रमाउछ तिम्रै नाउँमा (२)
  सारा विश्वमा तिम्रै माहिमा (२)
  येशू नाउँको जयजयकार
[शब्द: सन्तोष रामदाम; संगीत: सन्तोष रामदाम]
(महिमा राजाहरूका राजालाई महिमा, महिमा, थुमालाई) (२)
सिंहासनमा विराजमान्‌ छन्‌ धार्मिकताका परमेश्वर
उनले हामीलाई बचाए उनैसँग राज गर्न, उठौँ...
धार्मिकताको खोजी गर्न दिए उद्धारको पोशाक
राष्ट्रहरूलाई प्रचार गरौँ उनको महिमा उठौँ... ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहनेवाला
  मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आयेगा ।
२. भूमि आकाश में समा न सका, मन्दिरों में तू रह न सका ।
  नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मानव में हमारे घर तू बना ।
३. खैमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा ।
  अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा
४. दानीयल की तुने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तुने सहायाता की
  बाबुल में तुने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई
५. तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्तिदाता है
  फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा हो तेरी (४)
यीशु तुहि है (२) हमारा प्रभु (२)
करते है हम तेरी स्तुति
हृदय कि गहराइयो से (२)
यीशु तुहि है (२) हमारा प्रभु (२)
आत्मा और सच्चाइयों से
तेरी आराधना करेंगे (२)
उच्चा और उच्चा सब से
उच्चा रहे यीशु नाम (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
महिमा होस्‌ महिमा होस्‌ महिमा होस्‌ स्वर्गमा
महिमा होस्‌ पृथ्वीमा .......मन्दिरमा
येशू (२) महिमा तपाईंलाई ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. महिमाको प्रभु भरिरहेका,
  उज्यालोमा सधैँ बसिरहने
  मान्छेको बीचमा जन्म लिनुभो’,
  फेरि येशू संसारमा आउनेछन्‌
  (येशू आउनेछन्‌) (२)
  फेरि येशू संसारमा आउनेछन्‌ ।
  मान्छेको बीचमा जन्म लिनुभो’,
  फेरि येशू संसारमा आउनेछन्‌
२. पृथ्वी, आकाशमा अट्न सकेन जो
  मन्दिरमा तपाईं बस्न असम्भव
  दीन भई गोठमा जन्म लिनुभो’ हाम्रो
  मनमा तपाईंको मन्दिर बनाउनोस्‌
  येशू मन्दिर बनाउनोस्‌ (२)
  हाम्रो मनमा तपाईंको मन्दिर बनाउनोस्‌
  दीन भई गोठमा जन्म लिनुभो’ हाम्रो
  मनमा तपाईंको मन्दिर बनाउनोस्‌
३. दानिएलको प्रार्थना तपाईंले सुन्नुभो’,
  एज्रालाई पनि गोहार दिनुभो’
  बाबेलमा जागृति पठाउनुभो’,
  आफ्नो जनलाई फेरि मुक्ति दिनोस्‌ ।
  येशू मुक्ति दिनोस्‌ (२)
  आफ्ना जनलाई फेरि मुक्ति दिनोस्‌
  बाबेलमा जागृति पठाउनुभो’,
  आफ्ना जनलाई फेरि मुक्ति दिनोस्‌ ।
४. तम्बुमा आएर दर्शन दिनोस्‌,
  आफुकहाँ मान्छेहरूलाई फर्काउनोस्‌
  देखाउनुहोस्‌ आगो बादलमा फेरि येशू
  आफ्नो शक्ति देखाउनुहोस्‌
  येशू शक्ति देखाउनोस्‌ (२)
  फेरि येशू आफ्नो शक्ति देखाउनुहोस्‌
  देखाउनुहोस्‌ आगो र बादलमा फेरि
  येशू आफ्नो शक्ति देखाउनुहोस्‌
५. हामीहरूको राजा तपाईं नै,
  मुक्ति दिनसक्ने तपाईं मात्र,
  संसारमा फेरि प्रभु आउनुहुनेछ,
  प्यारो प्रभु येशू, छिट्टै आउनुहोस्‌,
  येशू छिट्टै आउनुहोस्‌ (२),
  प्यारो प्रभु येशू, छिट्टै आउनुहोस्‌,
  संसारमा फेरि प्रभु आउनुहुनेछ,
  प्यारो प्रभु येशू, छिट्टै आउनुहोस्‌ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मा... धा... सा... मा... गा... आजा ओ मसीह के प्यार में
  सब कुछ बदल जाएगा जीवन बदल जाएगा ओ... ओ...
१. रोते हँस्ते तुम कहाँ जोओगे दुनियाँ कभी साथ नदेगी
  आजाओ तुम यीशु के पास... (२) प्यार से तुझको सजाएगा
  आजाओ मसीह के प्यार में...
२. चलते-चलते तुम कहाँ जाओगे दुनियाँ कभी शन्ति नदेगी
  यीशु बुलाता प्यार के नजर से... (२) तुझको जिना सिकाएगा
  आजाओ मसीह के प्यार में...
  मा... धा... सा... मा... गा... नि... नि... सा... रे... नि... गा... ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. माटोको मेरो क्षणभंगुर शरीरलाई
  अर्पन्छु प्रभु तिम्रो चरणमा,
  समर्पण गर्छु तिम्रो शरणमा ।
१. अन्धकारपूर्ण यो पापी संसारमा, हराई रहेको रहेछु
  प्रभु तिमी नै मेरो जीवनको, ज्योति भई आइदियौ ।
२. स्वार्थले पूर्ण यो संसारमा, मरी रहेको रहेछु
  प्रभु तिमी नै मेरो जीवनको, मालिक भई आइदियौ ।
३. मेरो लागि नै बैरी संसारमा, क्रूसमा मरिदियौ
  प्रभु तिमीले आफ्नै रगतले, मेरो पाप धोइदियौ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
माथि शिर उठाऊ, आउने राजालाई
दण्डवत्‌ गरौँ, भक्ति चढ़ाऔँ, गाऔँ, हो गाऔँ
उनको वैभवलाई हाम्रो स्तुति सधैँ होस्‌
पवित्र महिमाको योग्य राजाहरूका राजालाई ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मादलको तालमा नम्रताको चालमा
  मीठो आवाजमा भक्तिको साथमा,
  (रमाऔँ येशूको उपस्थितिमा) (२)
१. कुहुकुहु कोइली करायो येशू आउने हल्ला गुञ्जियो (२)
  लाली गुराँस वनमा फक्रियो
  येशू आउने विश्वास जन्मियो सबैको मनमा
  एउटै आशा छ, सबैको मनमा एउटै भरोसा छ
  (हाम्रो येशू आउनै लागे छन्‌) (३)
२. वचन सबै पूरा हुदैछ, चिन्हहरू देखा पर्दैछ (२)
  गाउँ शहर प्रचार हुँदैछ, येशू आउने खबर पुग्दैछ
  सबैको मनमा एउटै आशा छ,
  सबैको मनमा एउटै भरोसा छ
  (हाम्रो येशू आउनै लागे छन्‌) (३)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. (मादलुको तालमा नचौन, मिठो आवाजमा गावौ न) (२) 
  (आउ हामी सबै मिली गरौ ऊहालाई महिमा) (२)
  मादलुको तालमा नचौन.... 
१. (बजाउदै गाउ न ऊनको गीत, हार नखाउ न जिवनदेखि) (२) 
  (जागौ है विश्वासी सबै अब येशुलाई महिमा गर्नलाई) (२)
  (भनौ हो हो हो होशन्ना.. भनौ हाले हाले हालेलुयाह) (२)
२. (मरिजाने जिवन हो हाम्रो यो, थाह छैन भोलि के हुने हो) (२)
  (जिउनु छ दुइ दिन संसारमा हामी नभनौ तेरो र मेरो) (२)
  (भनौ हो हो हो होशन्ना.. भनौ हाले हाले हालेलुयाह) (२)
[शब्द: Samuel Rasaily; संगीत: Samuel Rasaily]
को. मानिसको अवतार लिई जन्मिए आज प्रभु ख्रीष्ट
  संसारमा दर्शाउनलाई महान्‌ ईश्वरको चोखो प्रीत (२)
१. डुब्दै थिए विश्व सारा पापमा संसारको ब्यर्थै रीति रीवाजमा (२)
  ईश्वरको दान येशू महान) आए बचाउनलाई प्राण (२)
२. स्वर्ग मुनि संसार भरमा पनि कुनै अरू नामै छैन भनी (२)
  सुनी राख बुझी राख ख्रीष्ट हुन्‌ पापीको सहारा (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  मानिसको जिन्दगानी कर्कलाको पानी
  मिलीजान्छ यहि माटोमा असन्तोषी वाणी
  येशूलाई दिएमा बाँच्छ जीवन के होला भनेर धन्दा नमान (२)
१. खोजी आए संसारमा हराएका मानिसलाई (२)
  प्रेम दिए जीवनदेखी विराना भएकालाई (२)
  येशूले ल्याए उद्धारको दिन हाम्रो घर आँगनमा
  विश्वास गरी आउने जत्ति प्रवेश गर्छन्‌ जीवनमा (२)
२. फर्की आउ नजाउ तर्की प्रभु येशूले डाक्दैछन्‌ (२)
  क्षमा भए सबै तिम्रा पाप भनि हात पसार्दैछन्‌ (२)
  खोली हेर हृदयका आँखा क्रुसको अनमोल प्रेमलाई
  अनि चिन्छौ पुज्नु पर्ने साँचो प्रभु येशूलाई (२)
[शब्द: ज्योति कुमार सुनुवार; संगीत: ज्योति कुमार सुनुवार]
  मान्छेको जुनि कस्तो होल कुन्नि नगर्नु भन्ने कुरा नगरी नहुने
  ओइ नाना ओइ नाना होइन नभन
  साँचो यो कुरा भन्दैछु होइन है नभन (२)
  मान्छेको जुनि कस्तो होल कुन्नि नगर्नु भन्ने कुरा नगरी नहुने
  मनभित्र दुष्ट बोकि बाहिर राम्रो कुरा
  र पनि भन्छन्‌ कहाँ नराम्रो छु र (२)
  पापै पापको बोकि झोला हो... हो... कहाँ बिसाउने होला (२)
  अश्रय दियो भने टाउकोमा टेक्छ
  आदेश दियो भने मन्टो बटार्छ
  आदर गर्यो भने चाकरी सम्झन्छ
  उपकार गर्यो भने वास्ता गर्दैन
  क्षमा गर्यो भने देखी कात्र सम्झन्छ
  विस्वस गर्यो भने धोका दिन्छ
  प्रेम गर्यो भने हालत दिन्छ दुखको बेलामा सुख खोज्दछ
  सुखको बेलामा इर्ष्यालु बन्छ
  कस्तो यो मान्छेको जुनी हो साथी
  कस्तो यो मान्छेको जुनी
१. त्यसै त बैगुणी मान्छेको मन थाकिसकेको छ पापैले झन्‌ (२)
  येशूले भन्छन्‌ हे सबै थाकेकाहरु हो
  मकहाँ आउ तिमीलाई विश्राम दिनेछु (२)
२. उद्धारको समय अहिले नै छ
  पश्चताप गर्नेलाई क्षमा हुनेछ (२)
  हे साथी भाइ आउन येशूको चरण
  उद्धार मुक्ति पाउनलाई विश्वास गरन (२)
[शब्द: कर्ण तिर्वा; संगीत: कर्ण तिर्वा]
को. मान्छेको बस्ती भित्र तुवाँलोले ढाकेको छ
  (हटाई दिने कोही हुन्न, छोपी दिने मात्र हुन्छ) (२)
१. धेरै भने आफैलाई, थोरै भने अर्कालाई
  राम्रो देखे माया लाउने, नराम्रोलाई थुकी दिने (२)
  अर्कालाई कुल्चिएर ओ... हो...
  अर्कालाई कुल्चिएर अघि बढ्ने कस्तो बानी
  (ठेस्‌ कहिले खाने हो, होस्‌ कहिले आउने हो) (२)
२. बनाएको परमेश्वरले, सबलाई बराबरी
  न त ठूलो न त सानो, न त धेरै न त थोरै (२)
  आँखा भई देखे पनि ओ... हो...
  आँखा भई देखे पनि, अन्धो हुन मन पराउने
  (ज्योतिदेखि टाढा भागी अँध्यारो अँगाल्न पुग्ने) (२)
[शब्द: कर्ण तिर्वा; संगीत: कर्ण तिर्वा]
को. मान्छेलाई होइन येशूलाई हेर, मृत्यु नपर्ख मुकुटलाई हेर
  झिना मसिना कुरामा नअल्झ, ख्रीष्टको महिमा गर्न नछोड ।
१. (जे तिमी देख्छौ त्यो तिम्रो होइन, तिम्रो आफ्नो जीवन तिम्रै वशमा छैन) (२)
  भक्ति गरिदेऊ सेखी नगर, (मृत्यु नपर्ख मुकुटलाई हेर) (२)
२. तिमीले सुनेको झुटो हुन सक्छ, तिम्रो बोली अरूलाई छुरा बन्न सक्छ (२)
  छोटो यो जीवन बाँच र शृंगार, (मृत्यु नपर्ख, मुकुटलाई हेर) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. माफ माग्नु अघि नै माफ दिने येशू (२)
  आँसु खस्नु अघि नै आँसु पुछ्ने येशू (२)
  विरोधीलाई पनि प्रेम गर्ने येशू
  (पापीलाई सधैं क्षमा गर्ने येशू) (२)
१. युद्ध हुनु अघि नै मिलाप दिने येशू
  जाइलाग्नु अघि नै हात मिलाउने येशू (२)
  शत्रुलाई पनि साथी भन्ने येशू
  (मृत्युलाई जिती जीवित हुने येशू) (२)
२. प्रार्थना गर्नु अघि नै उत्तर दिने येशू,
  संगत गर्नु अघि नै हाम्रा बीचमा येशू (२)
  विश्वासीलाई विजय दिने येशू,
  (सदा सर्वदै साथ हुने येशू) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
माया गर्यौ नि मलाई माया गर्यौ नि (२)
येशूले माया गर्यौ नि मलाई
अनन्त जीवन दियौ नि

माया गर्यौ नि मलाई माया गर्यौ नि (२)

जब मेरो जीवन पापमा डुबेको थियो
येशूको रगतले मलाई नयाँ जीवन दियो
तपाईंकै प्रशंसा होस्‌ भनि मैले चाहे
तपाईंको इच्छामा अघि बढ्न थाले
यो जीवन तिम्ले दिएको
प्रशंसा तिमीलाई चढाउँछु
माया गर्यौ नि मलाई माया गर्यौ नि (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  माया पाएँ येशूको चोखो माया
  साथ पाएँ येशूको अजम्वरी साथ (२)
  सधैं रहिरहने गरी पाएँ येशूको माया
  सधैं रहिरहने गरी पाएँ येशूको साथ
१. जब म एकलै थिएँ हराइसकेकी थिएँ
  संसारको कुराहरुमा भुलिसकेकी थिएँ (२)
  ईशू आइ देखाइदिए जीवनको बाटो मलाई (२)
  सधैं रहिरहने गरी पाएँ येशूको माया
  सधैं रहिरहने गरी पाएँ येशूको साथ
२. छैन अब चिन्ता फिक्री मलाई यो क्षणीक जीवनको
  सुम्पि दिन्छु यो जीवन हो केवल मेरो येशूको (२)
  संसारसँग हारे पनि पाउँछु म जीत येशूको (२)
  सधैं रहिरहने गरी पाएँ येशूको माया
  सधैं रहिरहने गरी पाएँ येशूको साथ
[शब्द: राकेश तिर्वा; संगीत: राकेश तिर्वा]
मायाको योग्य मतिन्न तर तिमीले मलाई दियेऔ 
चुलिने योग्य मतिन्न तर तिमीले मलाई चुनेउ
साचै तिमीले मलाई चुनेउ (उ ना ना) (४) 

तिमीलाई आज भोलि के भको छ 
सबैले सोध्छन एक्लै टोलैरंछु म 
किन हो किन खुशी भैरंछु 
सबैले सोध्छन तिमीलाई के भाको छ
मैले भने मलाई मोहनी लागेको हो हो छ
सबैले सोधे कसको मोहनी तिमीलाई लागेको 
मैले भने मलाई येशुको मोहनी लागेको छ 

येशुको (५) 
(येशुको मोहनी लागेको छ
मोहनी मलाई लागेको छ) (२)
येशुको हो मोहनी
[शब्द: Michael Tamang; संगीत: Michael Tamang]
को. मार्ग देखाऊ मलाई पिता परमेश्वर (२)
  छाड़्न कठिन भो’ (२), पापको जाल मेरो पिता परमेश्वर
१. सदा दिन तिम्रो काम गर्न सकूँ म (२)
  सदा दिन तिम्रो पुकार गर्न सकूँ म (२)
  यही प्रार्थना गर्छु म पिता परमेश्वर (२)
२. तिम्रो सन्देशहरूको प्रचार गरुँ म (२)
  आत्मा सच्चाईँले तिमीलाई पुज्न सकूँ म (२)
  यही प्रार्थना गर्छु म पिता परमेश्वर (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मार्था घरको धन्दामा छिन्‌ चिन्तामा सधैँ रहन्छिन्‌
प्रार्थनाको समय राख्दिनन्‌ ।
मरियमले काम बन्द गर्दछिन्‌ प्रभुको चरणमा बस्दछिन्‌
ध्यान दिई वचन सुन्दछिन्‌ ।
मरियमले प्रभुलाई प्यार गर्छिन्‌ सुगन्धित तेलले पाउ मोल्छिन्‌
प्रभुको सेवा गर्दछिन्‌ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मित्र, तिमीलाई यो खबर छ चाँड़ै नै प्रभु आउनुहुन्छ
  सुसमाचार सुनी राख, आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज
१. तिमी भन्छौ समय छ मेरो (२), तर समयचैँ’ बितिसक्यो
  प्रभुलाई ग्रहण गरिहाल, नत्र अन्तमा रुनु पर्ला (२)
२. अहिले सुनी भरे नभुल (२), सुसमाचार यो मनैमा गुन
  तिमी आफैलाई जाँचिहाल (२), आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज (२)
३. मित्र प्रभुमा विश्वास गर (२), आज नै उनमा अघि बढ़
  तिम्रो पापलाई धोईदिनुहुन्छ, उनकै सन्तान बनाउहुनुन्छ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहाँ को सुनाते
  जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु
  सबको हम यह गीत सुनाते ।
१. सारे जहाँ का सहारा डूबे हुओं का किनारा
  नैय्या हमारी डोले, मौजों में खायें हिलोरे
  ले चल किनारे ले जा बन कर तू माँझी ले जा
  हम सब को पार लगा दे ।... मिलकर हम ।
२. चारों तरफ है घटायें घनघोर बादल हैं छाये
  सुझे नहीं अब किनारा तू ही है हमारा सहारा
  ले चल किनारे ले जा बन कर तू माँझी ले जा
  हम सबको पार लगा दे ।... मिलकर हम ।
३. पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है
  कैसे बचेंगे सारे पाप ये जीवन हमारे
  तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा
  हम सब को पार लगा दे । मिलकर हम ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मिलन पछिको विछोड जस्तै, जीवन यहाँ अस्ताउँछ
(समयको यस्तै हुरी बतासले, कसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ) (२)
मिलन पछिको...

(कसरी भनौ पापी संसारमा, हाम्रो मिलन सम्भव छ भनेर) (२)
सोच्नै गाह्रो लाग्छ मलाई, हाम्रो मिलन असम्भव भनेर
तर निश्चय एक दिन त
भेट्ने छौ बादल पारीको उहाँको देशमा
मिलन पछि...

(शरीरमा छुटेर गएपनि, आत्मामा हामी छुट्ने छौनौं) (२)
संसरमा रोदन भए पनि, स्वर्गमा हामी रुने छैन
तर निश्चय एक दिन त भेट्ने छौ
बादलपारीको उहाँको देशमा
मिलन पछि...
समयको...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मीठो सपना लिएर नवीन आशा बोकेर (२)
  मुक्तिदाता प्रभु येशूको शुभ सन्देश लिएर
  म बाँचिरहेछु म हाँसिरहेछु (२)
१. म बाँड़्न चाहन्छु यी खुशीहरू जो मैले येशूबाट पाएको छु (२)
  म भन्न चाहन्छु यी संसारलाई येशूकै मायामा बाँचेको छु ।
२. देखाउन सकूँ म यी स्वरुपलाई प्रतिबिम्ब बनाइ म आफैलाई (२)
  हेर्न सकून्‌ जगत्‌ले आज मेरो जीवनमा ख्रीष्ट येशूलाई ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(मुकुट पहिर्याउँछौँ थुमा तपाईंलाई) (२)
तपाईंकोमा अधिकार छ, सबै मोहोरहरू खोल्ने तपाईं मात्र सिद्ध, पवित्र
हामी धोइएका छौँ थुमाको रगतले हुन दुलही तपाईंको सदालाई (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मुक्त भनी बताउन मन लाग्छ, मुक्त थुमाको रगतले
  मुक्त भएँ अनन्त कृपाले, सदा उनकै सन्तान भएँ ।
को. मुक्त मुक्त थुमाको रगतले मुक्त
  मुक्त भनी बताउन मन लाग्छ, सदा उनकै सन्तान भएँ ।
२. मुक्त यो कस्तो आनन्द येशूमा, शब्द छैन वर्णन गर्नलाई
  उनको उपस्थितिको यो ज्योति रहन्छ मसँग सधै ।
३. सम्झन्छु धन्य मुक्तिदातालाई, सम्झन्छु उनलाई दिनभरी
  गाउँछु कारण चूप बस्न सक्दिनँ, उहाँको प्रेम नै मेरो गीत ।
४. देख्नेछु सुन्दरतामा राजालाई जसको व्यवस्थामा रमाउँछु
  जो प्रेमले पाइला रक्षा गर्दछन्‌ र रातमा दिन्छन्‌ गीतहरू ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान्‌ छन्‌
  उनै थुमालाई 
  स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, शक्ति र बल
को. येशूलाई होस्‌ सदासर्वदा (३) आमिन्‌
२. उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छन्‌ एकतामा घोषणा गर्दै
  स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, शक्ति र बल
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान्‌ छन्‌
  उनै थुमालाई 
  स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, शक्ति र बल
को. येशूलाई होस्‌ सदासर्वदा (३) आमिन्‌
२. उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छन्‌ एकतामा घोषणा गर्दै
  स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, शक्ति र बल
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुक्ति दिलाये (यीशु नाम २) शान्ति दिलाये यीशु नाम (२)
१. यीशु दया का बहता सागर (२) यीशु है दाता महान ।
२. चरनी में तूने जन्म लिया यीशु (२) सूली पर किया विश्राम ।
३. हम सबके पापों को मिटाने (२) यीशु हुआ बलिदान ।
४. क्रूस पर अपना खून बहाया (२) सारा चुकाया दाम ।
५. हम पर यीशु कृपा किजीये (२) हम है पापी नादान ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुक्ति, मुक्ति-मुक्ति होइरहोस्‌
  मुक्ति-मुक्ति ख्रीष्टको रगतमा हल्लेलूयाह,
  जिउँदो छन्‌ परमेश्वर मुक्ति सबलाई दिन्छन्‌
  जसले उनमा सदा भरोसा राख्छन्‌ ।
१. शान्ति, शान्ति-शान्ति होइरहोस्‌ (२)
२. आनन्द, आनन्द-आनन्द होइरहोस्‌ (२)
३. चंगाई चंगाई-चंगाई होइरहोस्‌ (२)
४. सेवा, सेवा-सेवा होइरहोस्‌ (२)
५. उद्धार, उद्धार-उद्धार होइरहोस्‌ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. (मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशू जिउँदै हुनुहुन्छ फेरि
  फर्की संसारमा आउँदैहुनुहुन्छ) (२)
  (उहाँ नै हुनुहुन्छ संसारका सर्वनेता) (२)
  (हो हा हा हा हो, हो हा हा हा हो) (२)
१. (सत्य बाटो देखाउने, दुष्ट बाटो हटाउने,
  हाम्रो लागि क्रूसैमा रगत बहाउने) (२)
  (हो हा हा हा हो, हो हा हा हा हो) (२) 
  (उहाँ नै हुनुहुन्छ पापीहरूका मुक्तिदाता) (२)
२. पूर्व पश्‍चिम उत्तर दक्षिण चेतना जगाइदेऊ,
  गाऊँघर, पाखाहरूमा
  (सन्देश पुर्याइदेउ) (२)
  (हो हा हा हा हो, हो हा हा हा हो) (२)
३. बाटो बिराई हिँड्नेलाई बाटो देखाइदेऊ,
  अन्धकारमा सुतेकालाई
  (बिउँझाई उठाइदेऊ,
  हो हा हा हा हो, हो हा हा हा हो) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मुक्तिदाता ख्रीष्टको मन, दिन वा दिन ममा रहोस्‌
  उनको प्रेम र सामर्थ्यले, वश मलाई पारोस्‌ ।
२. वचन प्रभुको प्रशस्त, हर घडी मनमा बसोस्‌
  विजयमा होस्‌ प्रकट केवल, बाहुबल उनको ।
३. मेरा पिताको शान्तिले, राज गरोस्‌ पूर्ण मलाई
  शान्त भइ ढाडस्‌ दिन, दुर्बल दुःखीलाई ।
४. ख्रीष्टको प्रेमले मलाई भरोस्‌, पानीले सागरलाईझैं
  ख्रीष्ट होस्‌ उच्च आफू तुच्छ, यो हो विजयी ।
५. आफ्नो दौड म पूरा गरूँ, बलवान्‌ वीर संघर्षमा
  हेर्दै केवल येशूलाई, अघिनै बढ्दा ।
६. ख्रीष्टको सुन्दरता देखियोस्‌, आत्मा जित्ने प्रयासमा
  माध्यम भूली देखून्‌ सबले, केवल येशूलाई ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुक्तिदाता तारणहार येशू जन्मे, येशू जन्मे
१. गोठालाहरू माझमा, अचानक देखा परे,
  स्वर्गदूत यसो भन्दै, जन्मे प्रभु गोठैमा (२)
२. उदेकको तारालाई हेर्दै ज्योतिषी पनि आउन लागे,
  बेथलेहेमको गावैँमा दर्शन गर्न प्रभुको (२)
३. सुनाऊ दाज्यू, भाइ, बहिनी, सुसन्देश सारा जगत्‌मा,
  तारणहारको जन्म भो’ आनन्द मनाऊ सबैले (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुक्तिदाता येशू नाउँ, भन मनले उनको नाउँ
१. येशू नाउँ, येशू नाउँ (२) येशू नाउँ, भाइ, येशू नाउँ ।
२. आदि नाउँ, अन्त नाउँ (२) श्रेष्ठ नाउँ, भाइ येशू नाउँ ।
३. येशू नाउँ, साँचो नाउँ (२) मुक्ति लेऊ, भाइ, येशू नाउँ ।
४. येशू नाउँ, स्वर्गीय नाउँ (२) स्वर्गीय जीवन येशू नाउँ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुक्तिदाता येशूले जन्म लिई
  मानिसको अवतार लिई मानिसलाई उद्धार दिन (२)
१. पापले भरिएको संसारमा जन्म लिए आज ख्रीष्ट प्रभुले
  प्रेमले जितेको संसारलाई जीवनको बाटो देखाउनु भा
  मानिसको चोला लिएर मानिसको लागि जन्मे
२. आजको साँझ अति रमाईलो ज्योति उदायो संसारमा
  हे सबै चातिका मानिसहरू स्वागत गरूँ हामी ख्रीष्ट प्रभुलाई
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुक्तिदाताले बोलाउँदैछन्‌ (२)
  प्रेमैले बोलाउँदैछन्‌, तिम्रो पाप धुनलाई
१. प्रभु छन्‌ उभिएका हृदय-द्वारमा (२)
  वचन सुनी खोलन, हृदय-द्वार खोलन (२)
  हृदय-द्वार खोलन ।
२. किन अबेर गर्छौ दाज्यू-भाइ हो (२)
  दिदी-बहिनी, साथी हौ नयन खोलन (२)
  हृदय-द्वार खोलन ।
३. शान्ति दाताले बोलाउँदैछन्‌ (२)
  प्रेमले बोलाउँदैछन्‌, शान्ति दिनलाई (२)
  शान्ति दिनलाई ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मुक्तिलाई, मुक्तिलाई ग्रहण गर अहिल्यै
जो छ येशूको अनमोल रक्तमा
येशूदेखि यो दान छ तिम्रोलागि नै, ग्रहण गर मुक्ति विनाडर
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मुझमें यीशु की थोभा दिखाई दे
  उसका अद्भूत प्यार और सब निर्मलता
  हे तू आत्मा पकित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र
  मुझमें यीशु की शोभा दिखाई दे ।
२. मुझमें यीशु की शोभा दिखाई दे
  उसकी स्थिरता और मिलाप और तसल्ली
  हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्द मेरा चरित्र
  जब तक मुझमें न शान्ति दिखाई दे ।
३. मुझमें यीशु की शोभा दिखाई दे
  उसकी अन्तर ज्ञान सब ईमानदारी
  हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र
  मुझ में यीशु का सत्य दिखाई दे ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुटुभरि-भरि, छाती वरिपरि मेरो प्रभुको माया
  नाप्न सक्दैनौँ, अपार छ उनको प्रेमी छत्रछाया;
  ख्रीष्टकै प्रेममा डुब्छु, ख्रीष्टकै प्रेममा भुल्छु म सदा-सदा
  छुटाउन सक्छ कुन चीजले, भन कसले गर्छ बाधा
१. उनको प्रेम आकाशभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो
  अस्यन्त दामी, भेदभावरहित, अवर्णनीय (२)
  सित्तैमा पाइने कहिल्यै नपुग्ने (२)
  कसले दिन्छ त्यस्तो प्रेम हाम्रै मुक्तिदाता येशू ।
२. जब म हराएको थिएँ, सहाराहीन थिएँ यो पापी जगमा
  प्रभु आउनुभो’, मेरै नै सामु (२)
  मायालु हातले तान्नुभो’ मलाई (२)
  कसले गर्यो त्यस्तो प्रेम हाम्रै मुक्तिदाता येशू ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुटुभरी विरह बोकी सुस्केरामा जीउनेहरू
  खोला-नाला देउरालीमा सत्य खोजी हिड्नेहरू
  हिमालको पवन सरी यो सन्देश
  सुनी आज हृदयमा (बुझी देऊ है) (२)
१. डाँडाकाँडा सारा प्रकृति ईश्वरका हुन्‌ ती सारा सृष्टि (२)
  पूजौं बरू सट्टामा उनलाई जसले गरे सृजना हामीलाई (२)
२. साँचो शान्ति वैभवका राजा स्वर्ग छोडी आउने है येशू (२)
  बलि भए कलवरी क्रूसैमा पापदेखि दिन है छुट्कारा (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ फिकर दुनिया की
  मैं अपने बाप के पास हुजूर, सब उससे मागु जो जरूर
  दुआ से दुःख और गम की आन, तसल्ली पाती मेरी जान
  आजमाइश से भी बचाता हूँ जब, दुआ करके जागता हूँ ।
२. मुबारक नौबत दुआ की जब अपने बाप के वायदा की
  याद कर मैं सोचता उसका प्यार और, बरकत का हूँ उम्मेदवार
  तू मेरे मुंह का तालिब हो, यह सुन ढुंढ़ता उसी को
  और अपनी फिकर सरासर, दुआ में डालता उसी को
  और अपनी फिकर सरासर, दुआ में डालता उसी पर ।
३. मुबारक नौबत दुआ की उस से तसकीन ओ ताजगी
  मैं पाऊँ जब तक बीच आसमान, मैं देखूँ अबदी मकान
  तब खाक से उठ के यीशु पास गैरफानी पाऊँगा मीरास
  और सदा उस के रूबरू खुश हाल मैं हूँगा हुबहु ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मुहब्बत खुदा की दिखाने के लिए, सलीव पर चड़ गया यीशु
  उसने पहिना ताजा खारदार, कि बच जाये गुनाहगार ।
१. यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान (२)
  कि बच जाऊँ मैं बदकार पाऊँ शिफा मैं लाचार
  यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान ।
२. यह सच है कि जीशु गुनाहगारों के लिए
  अपना कीमती खून बहाने आया था
  उसने खाई कोंड़ो की मार, कि बच जायें गुनाहगार
३. क्रूस पर से उतर कर उसे दफन कर दिया
  और कबर पर बैठा दिया पहरा
  यीशु फतहमन्द है आज क्योंकि मौत की हुई हार
  यीशु फिर जलाल में आयेगा
  देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार
  यीशु फिर अब जलाल में आयेगा ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  मृत्युले जित्नै नसक्ने एउटा जीवन
  मानिसको समझले बझ्नै नसक्ने (२)
  एउटा नयाँ जीवनको भेद बताउन (२)
  यहाँहरुलाई स्वागत गर्छौं (२)
१. सहाराको पर्खाल उनी संसारको स्वामी उनी (२)
  उनै सृष्टिकर्ताको बारेमा बताउन आएका छौं (२)
२. उजाडिएको जीवनमा वसन्तको वहारमा (२)
  न्याँ जीवनको आशा दिन आएका छौं (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरा जीवन तुझमें प्रभु मेरा बल है तुझ में
मेरा आशा तुझ में प्रभु तुझ में तुझ में
मैं स्तुति करूँ सारा जीवन में स्तुति करूँ सारे बल से
सारे जीवन से सम्पूर्ण बल से सारी आशा तुझ में है ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरा जीवन मेरा ताकत, मेरा आशा तुझ में प्रभु
मेरा जीवन ताकत आशा तुझ में है (२)
सम्पूर्ण रूप से दूँ धन्यवाद
पूरी ताकत से दूँ धन्यवाद
पूरी जीवन से मैं पूरी ताकत से मैं
सारी आशा तुझ में है ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरा दिल तू स्तुति गा हरदम
  यीशु की उसके करूणा सर्वदा रहेगी
  हे दिल तू गाता रहे जयकार प्रभु की
  वह राजाओं का राजा है ।
१. पाप का रोगी तू जब दुःखी था, कुछ आशा जीवन में न थी
  आँशु बहते हुए दूर्दशा ये जीशु मेरा रोग सब उठाया ।
२. आत्मा से भर दिया उसने आनन्द और खुशी दिल में है 
  आशा बढ़ायी मेरी जीन्दगी में इतना प्रेमी है मेरा प्रभु ।
३. स्वर्ग छोड़ा यीशु ने मुझे बचाने आया,
  छेदा गया वह मेरा पाप मिटाने, क्रूस पर मोक्ष मार्ग दिखाया है ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मेरा प्रभु येशूज्यू, तिमी आयौ मकहाँ (२)
  आउँछु तिम्रो चरणमा, उपासना गर्दछु ।
को. तिमी मेरो जीवन हौ, तिमी सत्य, मार्ग हौ ।
२. बोल मेरा प्रभुज्यू, मलाई शिक्षा दिनलाई (२)
  स्वर्गीय इच्छा देखाऊ, म ग्रहण गर्दछु ।
३. म एक कमजोर पात्र हुँ, आफूलाई होच्याउँदछु (२)
  ममा असल केही छैन, तिमी मेरो पूर्णता ।
४. तिमीलाई चिन्ने ज्ञानमा, बढिरहन सकुँ म (२)
  तिम्रो महान्‌तालाई, बुझिरहन सकुँ म ।
५. मेरा प्रभु येशूज्यू, तिम्रो प्रेममा सुम्पन्छु (२)
  तिमी मेरा सदालाई, साथ दिने प्रभु हौ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(मेरा प्रिय सुन्दर, दस हजारमा एक) (२)
उनको शिर, निक्खुर सुनको,
उनको शरीर नीलमणिले जड़ेको
उनको सुन्दर मुहार (लेबनानजस्तो) (२)
(तिम्रो बाटो हेर्छु प्रेमले ब्याकुल छु) (२)
मेरो बागमा बतास चलोस्‌
(चारैतिर सुबासना फैलियोस्‌) (२)
फल चाखिदेऊ (मेरो बगैँचाको) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. सेरा यी ओंठहरूले प्रशंसा चढ़ाई रहनेछु सधैं
  त्यो उद्धार प्रेमको साटोमा धन्यवाद चढ़ाई रहनेछु सधैं ।
१. धन्यवाद प्रशंसाको बलिदान चढ़ाऊँ आज उनलाई
  महिमा, आदर, धन्यवाद होस्‌ सदा... आमेन (२)
२. फुल जस्तो हाम्रो जीवन झरी जाने छोड़ी जाने
  हाम्रो जीवन यो जवानी पतझड़ झैं खसी जाने (२)
३. नबिताई देऊ जीवन आफ्नै अभिलाषामा
  सम्झ जीवनरूपी नाव भुल भए डुबी जाने (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरा सर्वस्व प्रभु आज म सुम्पँदछु
  लेऊ प्रभु अब मलाई ग्रहण गरिसेऊ (२)
१. मेरा आत्मा, प्राण शरीर, मेरा सोच-विचार कार्य (२)
  सब थोक आज अर्पन्छु लेऊ प्रभु अब मलाई (२)
  तिम्रा निम्ति जिउन प्रभु चाहन्छु, महिमा होस्‌ तिम्रै सदा । (२)
२. झल्काऊ ममा तिम्रो प्रेम, जीवन, ज्योति, अनुग्रह (२)
  बढ्न सकूँ म प्रभु जिउन सकूँ म प्रभु (२)
  तिम्रो बडाइ गर्न प्रभु चाहन्छु, महिमा होस्‌ तिम्रै सदा । (२)
३. गरून्‌ हातले तिम्रा काम, तिम्रा निम्ति सेवा (२)
  तिम्रा काममा पाउ रहुन्‌, जिब्रोबाट प्रशंसा (२)
  तिम्रा निम्ति हृदयले प्रेम गरोस्‌, महिमा होस्‌ यस देहबाट । (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मेरा साथी, मेरा सल्लाहकार प्रभु तपाईं (२)
को. (हात उचालेर भन्नेछौँ) (२) प्रशंसाको गीत गाउनेछौँ  
२. मेरा रक्षक, मेरो लक्ष प्रभु तपाई (२)
  हृदय सब खोलेर भन्नेछौँ प्रशंसाको गीत गाउनेछौँ ।
३. मेरा आशा, मेरा विश्वास प्रभु तपाई (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल मे आजा
  तू मेरा और मैं तेरा- मेरे खुदा ऐ... ।
१. मुझको तुमसे आशा लगी, तेरे वचन की प्यास लगी
  प्यासा हुँ मेरी प्यास बुझा ।
२. यह दुनीयाँ एक सपना है कौन यहाँ पर अपना है
  मैं हूँ बालक तू है पिता- मेरे खुदा ऐ... ।
३. काली घटायें छायी हुई, रूह मेरी घबराई हुई
  सुनले तू मेरी दिल की दुआ- मेरे खुदा ऐ... ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरे गीतों का विषय, तू मेरी आराधना (२)
  तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है भावना (२)
१. तुझको मैने मेरे प्रभु जी जब से पाया है
  तेरे अनोखे प्रेम के आगे शिर झुकाया है
  तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है
  गीतों में नयाँ जीवन मेरे तब से आया है
  जीवन का हर पल अब मेरा तुही मुझको थामना । तेरी...
२. तेरा वचन जो राहों में मेरी दीप सा जलता है
  मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है
  तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है
  वह तो कभी न भटकेगा जो उन पर चलता है
  तेरे वचन को थामें रहूँ यह मेरी हो साधना । तेरी...
३. वक्त चुगौति देकर पुछे तुम से बारम्बार
  जीशु मसीह ने बनाया तुमको जीवन का आधार
  सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार
  देखो शायद कल न आये करना न इन्कार
  एक दिन करना होगा सबको उसका सामना । तेरी...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरे दिल में नयाँ गाना मुझे यीशु देता है (२)
  हा, हा आनन्द से गाऊँगा, जीवन भर अपने
  प्रभु का स्तुति करूँगा (२)
१. पाप की गन्दगी से मुझे उठाया,
  दिया उसने नयाँ गीत मेरे जीवन में । हा-हा...
२. कीचड़ से उसने मेरे प्राण को खींचके निकाला
  खून से उसने बदबू सारा बिल्कुल दूर किया । हा-हा...
३. माता-पिता भाई-बहन सब कुछ वहीं है
  निन्दा लेकर उसकी महिमा करता रहूँगा । हा-हा...
४. इस जहाँ की मुसिबतें क्या करेंगी
  उस जहाँ की जिन्दगी पर आशा रखता हूँ । हा-हा...
५. मेरे लिए जल्दी वह आने वाला है
  उस के साथ हमेशा मैं गाता रहूँगा । हा-हा...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(मेरे दिल में येशू आ गया) (२)
(मैं हो गया दिवाना, येशूका दिवाना) (२)
(येशू से मुझे प्यार होगा) (२)

(छोटी-छोटी बातों में, हम घुस्सा जाते हैं) (२)
(जो ना करना हमको, हम वो कर जाते हैं) (२)

सब से बडा खेलाडी, वो मेरा येशू है
उस के सिवा ना, और कोई दुजा है

(हम सारे लोगों से, वो प्यार करता है) (२)
(जो उसे ढूंढता है, वो उसे पाता है) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरे प्रभु यीशु मसीह, तुझ बिन कोही नहीं
  मुझको लिया अपने गोद में, सीने में अपने लगाया ।
१. पापी को तू एकमात्र सहारा दु:खी को तू ही दाता
  जीवन भर तूने सम्भाला, मुझको हर पल साथ देकर ।
  मेरे प्रभु यीशु... ।
२. तु ही मेरा जीवन का दाता, शान्ति का परमेश्वर
  पापों से तूने मुझको छुड़ाया अनन्त जीवन दिया ।
  मेरे प्रभु यीशु... ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरे बत्ती में तेल दे दे प्रभु, मेरे बत्ती में तेल तू दे
मेरी बत्ती में तेल दे दे प्रभु, तेरे आने लो मैं दूँ ज्योति
गाओ होशन्ना (३) राजा यीशु की ॥ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरे मन लागो (२) यीशु जी के ध्यान (२)
१. प्रेम तेरे की रीत निराली, तेरी निराली शान (३)
२. पापी के कारण क्रूस उठाई, दे दी अपनी जान (३)
३. जो कोई तेरी शरण में आये, बच गये उसके प्राण (३)
४. प्रार्थना में जो कुछ तुझ से मांगा, पूरे किये अरमान (३)
५. जिससे तेरा दामन छुवा, पाई शिफा उसी आन (३)
६. बिनती हमारी सुनिये यीशु जी, दिजिये अपना ज्ञान (३)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरे लिए प्रभु तुने अपना लहुँ बहा दिया (२)
  मुझ में तुने क्या है देखा मेरे लिए क्यू तू मरा
  मेरे जैसे पापी को तू अपने दिल से लगा लिया ।
१. काँधो पर तू लेकर सूली सब दुःख सहता चला
  सहता रहा लेकिन मुँह से तो कुछ न कहा (२)
  मेरे लिए क्या न सहा पर मैंने सुधार पाया
  कितना प्यारा तू मसीहा जन्नत से उतर आया ।
२. चले हम भी उसी राह पे अपना ही क्रूस लिए
  काटना तो होगी ही जो कुछ हमने बुने (२)
  प्रभु दे-दे अपनी शक्ति मैं भी चलूँ उसी राह पे
  मैं बताऊँ तेरी बाते जो कि राह से है गुमराह हुए ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. (मेरो अन्तिम श्वाससम्मै ख्रीष्टको गीत गाई नै रहन्छु
  मेरो अन्तिमा पाइलासम्मै उहाँलाई नै पछ्याइरहेछु) (२)
  (ला ला ला ला ... हु) (४)
२. (मेरो अन्तिम दृष्टिसम्मै ख्रीष्टलाई म सदा हेर्नेछु
  मेरो अन्तिम आकांक्षासम्मै सुसन्देशको बीउ छर्नेछु) (२)
  (ला ला ला ला ... हु) (४)
३. (मेरो अन्तिम श्वाससम्मै ज्योति छर्दै डाँड़ा-पाखा लाग्नेछु
  मेरो अन्तिम इच्छासम्मै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु) (२)
  (ला ला ला ला ... हु) (४)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. (मेरो आँखाको आँशु पुछिदिने हृदयका चोट निको बनाउने) (२)
  मृत्यु र जोखिमबाट बचाउने आफू रोएर मलाई हासाँउने
  (मेरो येशू कति महान, मेरो येशू कति महान) (२)
२. (दुःख सहेर सुख दिने मृत्यु अँगाली जीवन दिने) (२)
  बेसहारा भई लडेको बेला सहारा दिएर मलाई उठाउने
  (मेरो येशू कति महान, मेरो येशू कति महान) (२)
३. (मेरो लागि नै क्रूसमा टाँगिने मेरो लागि सबै दर्द सहने) (२)
  पापको दलदल हिलोबाट सारा जगतको उद्धार गर्ने
  (मेरो येशू कति महान, मेरो येशू कति महान) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो ओठले तपाईंको प्रशंसा गरुन्‌
कारण तपाईंले आफ्ना नियमहरू
मलाई सिकाउनुहुन्छ,
(मेरो जिब्रोले तपाईंको भजन गाऊन्‌
कारण तपाईंका आज्ञाहरू धार्मिक छन्‌) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  मेरो जिन्दगीको ढुक्ढुकीमा आइदियौ
  मेरो आशाहरुको कल्पनामा छाइदियौ
  येशू प्रभु (२)
१. चाहन्छु म डोरिन तपाईको इच्छामा
  यो जीवन मेरो होइन समर्पण छ तपाईमा
  मेरो भन्नु नै के पो छ र तपाई विना
  मेरो आशाहरु नै के पो छ र तपाई विना
  येशू प्रभु (२)
२. सपना होइन यो बिपना मेरो तिमी हौ
  सधैं गर्ने प्राणाम साँझ बिहान तिमी हौ
  मेरो लक्ष्य भन्नु नै एउटै हो पाउनु तिमी
  मेरो गन्तव्य नै तिमी हौ जहाँ छौ तिमी
  येशू प्रभु (२)
[शब्द: कर्ण तिर्वा; संगीत: कर्ण तिर्वा]
  मेरो जिन्दगीमा येशू आई दियौ
  रित्तो यो जिन्दगीलाई सुन्दरताले भर्दियौ
  अधुरो... जिन्दगी पुरा भयो (२)
१. यी आँखाले हेरिरहे पनि म त अन्धो नै पो रहेछु
  भिडहरुको माझ भए पनि म त एक्लो नै पो रहेछु
  येशू विना जिउँदो लाश रहेछु साँचो जिन्दगी देखी टाढै रहेछु
  अधुरो... जिन्दगी पुरा भयो
२. माया गरी येशूले बोलाउनुभयो मेरो हातलाई समाउनुभयो
  तानी मलाई उनको अङ्गालोमा कहिल्यै नछुटने साथ दिनुभो
  हृदयको आँखा खोलिदिनुभो जीवनको परिभाषा बोलिदिनुभो
  अधुरो... जिन्दगी पुरा भयो
[शब्द: सन्तोष तिर्वा; संगीत: सन्तोष तिर्वा]
मेरो जिवन्मा नयाँ काम गर्नुहोस्‌ प्रभु (२)
मेरो जिवन्मा नयाँ काम (२)
मेरो जिवन्मा नयाँ काम गर्नुहोस्‌ प्रभु
 
मेरो परिवारमा...
 
मेरो मण्डलीमा...
 
मेरो हृदयमा...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(मेरो जीवन तपाईंमा छ, मेरो बल तपाईंमा छ
मेरो आशा तपाईंमा छ, तपाईंमा तपाईंमा) (२)
स्तुति गर्छु मेरो सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले
मेरो सारा जीवनले, मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ, तपाईंमा
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो जीवन तपाईंमा प्रभु 
मेरो सामर्थ तपाईंमा प्रभु 
मेरो आशा तपाईंमा प्रभु (२)
तपाईंमा (२) 
स्तुति गर्छू सारा जीवनले 
स्तुति गर्छु सारा सामर्थले
सारा जीवनले सारा सामर्थले 
सबै आशा छ तपाईंमा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो जीवन प्रार्थनामा नै बितोस्‌ घुँडाहरू सधैँ टेकिऊन्‌ तपाईंकै निम्ति
मेरो जीवन प्रार्थनामा नै बितोस्‌, मेरो आत्माले तपाईंलाई नै खोजिरहोस्‌
(पवित्र तपाईं येशू, सिंहासनमा विराजमान प्रभु
चुम्बन गर्न येशूको पाउलाई सिंहासनअघि घोप्टो पर्दै) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो जीवन यो प्रभु तिम्रै हो, मेरो आशा-उमङ्ग, प्रभु, तिमी नै
  तिम्रै बनी रहीरहूँ अब बिन्ती यही छ सदालाई
१. मेरो जीवन यस्तो थियो कि झरेको फूल,
  अन्योलमा बाँचेको भुलै-भुल,
  रित्तिएको जिन्दगीमा कोही थिएन सार
  मेरो निम्ति आशा केवल हारै-हार,
  मैले जोश पाएँ, मैले होश पाएँ, सब दोषको माफ प्रभुमा पाएँ (२)
२. दमी-दमी सम्झेका ती जे-जति थिए
  मेरो निम्ति ती सबै नै भार भए
  जहाँ-जहाँ खोजिहिँड़े चाहिएका बात
  मेरो निम्ति केही रहेन, सधैँ रित्तो हात,
  मैले सत्य-जीवन र शान्ति खोजेँ, येशूमा बाहेक कहीँ पाइनँ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो जीवन स्वामी येशूलाई हृदय भेट चढ़ाउँदै
  स्तुति, प्रशंसा, इज्जत सदासर्वदा दिन्छु (२)
१. मेरो जीवन सुरक्षा तिमी हौ, आशा-भरोसा, शान्ति हौ (२)
  जीवनको ज्योति र मुक्ति हौ, मेरो जीवनको यात्रामा (२)
  तिमी एक सहारा हौ (२)
२. प्रभु मेरो हृदयमा आइदेऊ, ज्योतिमय जीवन बनाइदेऊ (२)
  जीवनको हरेक कदममा, हे प्रभु सधैँ डोर्याइदेऊ (२)
  मलाई सहारा लौ देऊ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो जीवनको आशा प्रभु, आज तपाईंमा चढ़ाए,
  मेरो जीवनको पापको बोझहरूलाई, आज तपाईंमा बिसाए (२)
१. कति धेरै प्रेम गर्नु भो मलाई, तपाईंको प्रेमले अंगाल्नु भो (२)
  टुटेर भत्केको यो जीवनलाई, तपाईंले जोड्नु भो (२)
२. बुझ्न सकिन तपाईंको प्रेमलाई, तपाईंले बुझाउनुभो (२)
  मरिसकेको मेरो आत्मालाई, तपाईंले बचाउँनुभो (२)
३. येशूको प्रेमको उपकारहरूलाई, आज नै के चढ़ाऊँ (२)
  सुन चाँदीभन्दा बहुमूल्य भेटि, धन्यवाद नै चढ़ाउँछु (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो जीवनको नाथ प्रभु जो मेरो हरेक पलको साँचो मित्र हुन्‌
१. जिन्दगी यो पापी मेरो मनमा स्नेहको बहार ल्याई ।
  जीवनको मूल्य बुझाई दिए त्राण मलाई (२)
  दिए त्राण मलाई असीम प्रेम देखाई ।
२. द्वेष पापीको यो संसारमा प्रभु ख्रीष्टको पुकार
  थकित र कष्टित जन आऊ पापको बोझा ल्याऊ (२)
  पापको बोझा ल्याऊ दिनेछन्‌ विश्राम तिमीलाई ।
३. हृदय खोलेर आऊ विश्वास येशूमा लगाऊ
  दिन्छन्‌ मुक्ति तिमीलाई पापको बोझा हटाई (२)
  पापको बोझा हटाई ज्योतिको प्रकाश गराई
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(मेरो जीवनको साहारा
येशू तपाईं मात्र हो) (२)
(दु:खको बेलामा आँसुको भेलमा) (२)
मेरो हात थामि दिने...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो जीवनमा उदारको धन रातिवदिनु भो येशूले
हामीमा शान्तिछ हामिमा चंगाइछ हामीमा उद्धार छ
यो दान तिमीमा छ के ? किन नहुनु नि (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. (मेरो धन्यबादको योग्य
  मेरो प्रशंसाको योग्य) (२)
  मेरो आरधनाको योग्य
  प्रभु येशूलाई
  (ढंडवत अनि ढोश) (३)
२. (मेरो बाँच्नुको अर्थ
  मेरो जिवनको लक्षय) (२)
  शबै महिमाको श्रेय
  प्रभु येशूलाई
  (ढंडवत अनि ढोश) (३)
३. (मेरो आनंन्दको स्रोत
  मेरो शान्तिको स्रोत) (२)
  मेरो माया प्रेम अनंन्त
  प्रभु येशूलाई
  (ढंडवत अनि ढोश) (३)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो नाम यस्तो-उस्तो, म हुँ जिरो (२) म हुँ बुद्धू,
सबभन्दा बुद्धू, म हुँ जिरो, येशू मसीह आएपछि म बनेँ हिरो (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो परेलिमा येशूलाई राखेको छु
उनी सँगै अनान्तको माया गासेको छु
यो सानो मुटु भित्र उनलाई सधै साचिरहन्छु
हो ..... होसन्ना ..... लै ..... लै ..... बरी लै .......
मुटुभरी उनको मिठो प्रित फूलको छ (२)
उनको न्यानो अंगालोमा जीवन भुलाको छ
यो सानो हृदयमा येशूलाई राजको छु
उनीसँग अनन्तको माया गाँसेको छु
यो सानो मुटुभित्र .......
छैन केही माया गर्ने येशू जस्तो
उनी नै हुन मेरो साथी अनन्तका ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो परेलीमा येशूलाई राखेको छु
उनिसँगे अनन्तको माया गासेको छु
यो सानो मुटुभित्र उनलाई सधैं
साँचिरहन्छु
हो हो हो शान्ना
लै लै लै बरि लै
  मुटुभरि उनकै मिठो प्रित फुलेको छ (२)
  उनकै न्यानो अंगालोमा जीवन भूलेको छ (२)
  मेरो सानो हृदयमा येशूलाई राखेको छु
  उनिसँगै अनन्तको माया गासेको छु
  यो .......
  हो ....... लै ....... बरि लै
छैन कोहि माया गर्ने येशू तपाईं जस्तो (२)
उनि नै हुन मेरो साथी अनन्तको (२)
[शब्द: राजु रामदाम; संगीत: राजु रामदाम]
को. मेरो प्रभु आउँनेछन्‌ बादलमा, जान्छु म त उनैको साथैमा
  जान्छु म त उनैको साथैमा बस्नेछु म उनैको काखैमा ।
१. सँधै नै रहने यो जीवन छैन यो संसारमा
  फर्की जानु छ एक दिन फेरि प्रभु येशूको साथमा
  हामीलाई लिनु आउँदैछन्‌ येशूजी महिमित बादलको साथमा
२. फर्की आऊ है दाज्यू भाई संसारदेखि आज नै
  हामी सबै नै जाऊँ है प्रभु येशूको साथमा
  हामीलाई लिनु आउँदैछन्‌ प्रभुजी महिमित बादलको साथमा
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो प्रभु मुक्तिदाता येशू जयजय तिम्रै होस्‌
  जय धन्य जय येशू, जय महिमा तिम्रै होस्‌ ।
१. जब म पापको सागरमा डुबे थेँ येशू तिमीले बचायौ
  धन्य भन्छु येशू भेटी चढ़ाउँछु मलाई प्रयोग गर्नुहोस्‌ ।
२. प्रभातको किरण बिहानी तारा उज्यालो जीवनको येशू
  ज्योति मेरो येशू नाथ शान्ति मुक्ति येशू हुन!
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  मेरो प्रभु मेरो राजा मेरो स्वामी मेरो ईश्वर (२)
  तपाईलाई चढाउँछौं धन्यबाद तपाईलाई चढाउँछौं महिमा
  तपाईंलाई चढाउँछौं अराधना (२)
१. जहिलेसम्म बाँचिरहन्छु येशूको गीत गाउँछु
  उहाँको प्रेमको बलिदान भुल्न म कहाँ सक्छु
  मेरो प्रभु मेरो ईश्वर तपाई कत्ति महान
  मेरो प्रभु मेरो राजा मेरो स्वामी मेरो ईश्वर (२)
२. जब म कम्जोर बन्छु उहाँमै सामर्थ पाउँछु
  जब म निराश हुन्छु उहाँमै आशा पाउँछु
  भुल्नै नसक्ने कृपाको दाता तपाई कत्ति महान
[शब्द: फिलिप थापा; संगीत: फिलिप थापा]
को. मेरो प्रेमी प्रभुलाई आराधना चढ़ाउँछु,
  मेरो हृदयको राजालाई धन्यवाद चढ़ाउँछु,
  (क्रूसको प्रेमको निम्ति अपार प्रेमको निम्ति) (२)
१. दास भएको थिए मेरै पापको यात्री भएको थिएँ,
  अनन्त दण्ड नरकको (स्वतन्त्र गरायौँ मलाई प्रेमले) (२)
  निश्चयता दियौ मलाई महिमित स्वर्गमा पुग्ने (२)
२. बिर्सिसकेको थिएँ आफ्नै सृष्टिकर्तालाई गुमाइरहेको थिएँ,
  दर्दनाक नरकमा आत्मालाई (बचायौ प्रभु मलाई प्रेमले) (२)
  यसैले महिमा दिन्छु आत्मा, प्राण, शरीरले (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो बत्तीमा तेल दिनोस्‌ प्रभु, मेरो बत्तीमा तेल अहिले
मेरो बत्तीमा तेल दिनोस्‌ प्रभु, तपाईं आउञ्जेलसम्म दिनोस्‌ ज्योति,
(गाऔँ होसन्ना) (३) राजा येशूको (गाऔँ होसन्ना) (३) राजा येशूको ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो मन धन्य भन ममा जो-जति छन्‌
उनको पवित्र नाउँलाई सबले धन्य भन
राजा हुन्‌ राजाहरूका, प्रभु हुन्‌ प्रभुहरूका
राजा हुन्‌ राजाहरूका, सधैँ-सधैका लागि ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  मेरो मनको सबै कुरा उनैलाई नै भन्छु
  मेरो सम्पुर्ण यो जीवन उनैमा सुम्पन्छु (२)
  उनी मेरो जीवन सहारा (२)
१. थिएन कोहि यो संसारमा मलाई खोज्ने
  न त मेरो मनका ती व्यथालाई बुझ्ने (२)
  चोटै चोट र घायल अँध्यारो जीवनमा
  उनी आइ लगाईदिए शान्तिको महलम
  उनी मेरो जीवन सहारा (२)
२. अशान्तिका ती दिनहरु भुल्न सकें
  जब पाएँ मैले जुन दिन मेरो प्रभुलाई (२)
  मनै बदलाउने गहिरो प्रेम पाएँ
  भरिएर पोखिरहने प्रेम पाएँ
  उनी मेरो जीवन सहारा (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो मसीह मेरो निम्ति क्रूर क्रूसमा बलि भए (२)
१. गरेथें मैले पाप दुष्ट जगतमा, क्षमाको योग्य म थिइनँ (२)
  धार्मिकता मेरा थाङ्ना सरह थिए, पाप त पाप नै भए (२)
२. प्रतिपल जीवनका रक्षक तिमी (२)
  हात दिई सदैव सम्हाल्दछौ (२)
३. किन चुन्यौ प्रभु, म तुच्छलाई (२)
  प्रेम प्रकट गरी त्यस क्रूर क्रूसमा ? (२)
४. अविश्वासी बनी टाढा म गएँ, प्रेमले अँगाली रह्यो (२)
  कति महान्‌ प्रेम प्रभु तिम्रो, सम्झी सम्झी प्रशंसा गर्छु (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. (मेरो मीत येशू महिमित बादलमा मलाई लिनलाई आउँदैछन्‌) (२)
  (सनईको स्वरले पृथ्वी ढाकी मलाई लिनलाई आउँदैछन्‌) (२)
१. (निराश-निराश रूपहरूमा मुस्कानको छवि झल्कनेछ) (२)
  (तुरहीका स्वरहरू सृष्टिभरि गुञ्जिनेछन्‌‌) (२)
२. (दु:ख र व्यथा बोकेको सृष्टि तुरहीको लयमा गाउनेछ) (२)
  (दुःखको सागर बनेको मुहारमा हाँसोको रेखा देखिनेछ) (२)
३. (सबै आँखाले देख्नेछ, सबै कानले सुन्नेछन्‌)
  (तर येशू जो जीवित छ, महिमित बादलमा पुग्नेछन्‌) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो येशू, मेरो हृदय तपाईको निम्ति खोल्दछु
कुनै लोभ, लालच र स्वार्थ छैन
सबै थोक तपाईं दिदछु
तपाईंका स्तुतिको निम्ति (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो येशूलाई धन्यवाद दिन्छु
मेरो प्रभुलाई धन्यवाद भन्छु (२)
तपाईं महान परमेश्वर
तपाईं जिउँदो परमेश्वर
तपाईं उच्चमा बिराजमान हुने परमेश्वर
बचाउनुहोस्‌ मेरो जीवनलाई
चम्काउनुहोस्‌ ज्योति मेरो जीवनमा (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो येशूलाई प्रेम गर्छु जीवन दिनेलाई माया गर्छु
स्वर्ग र पृथ्वी ताराहरूलाई सिर्जने प्रभुलाई महिमा दिन्छु (२)
(होसन्ना (३) येशूलाई) (२)
ला.....ला.....ला.....हल्लेलूयाह हु.....हु.....हु.....होसन्ना (२)
[शब्द: पूर्ण सुब्बा; संगीत: पूर्ण सुब्बा]
[मेरो लागि येशू तिमीले कति पिड़ा सहथ्यौ मानिसले थुके
तिमीलाई कोर्रा लगाए तिमीलाई मेरो नै निम्ति प्रभु तिमीले,
मलाई बचाउन प्रभु तिमीले आफैलाई क्रूसमा टाँगिदियौ) (२)
मेरो निम्ति... मेरो निम्ति... मेरो निम्ति ।] [२]
सिकाउ येशू मलाई तिमी जस्तै हुन क्रूसको
त्यो पिड़ा सहेर पनि मानिसलाई क्षमा दिन
कसरी तिमीले सक्यौ मेरो लागि यो सबै गर्न
कोखबाट बगेको रगतमा मलाई तिमीले धोयौ
भक्कानो फुटेर आउँछ मनमा, मन पग्लेर भरिन्छ गहमा
जब डुब्छु तिम्रो मायामा, प्रभु येशू तिम्रो मायामा ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मेरो विश्वासको विश्रामस्थान, धर्म-कर्म होइन
  विश्वास छ जिउँदो प्रभुमा, क्रूसको रगतमा
को. कुनै अर्को तर्क चाहिँदैन, चाहिँदैन अर्को अनुरोध
  यथेष्ट येशू मर्नुभो, मेरो लागि मर्नुभो ।
२. यथेष्ट येशू बचाउँछन्‌, त्रास चिन्ता अब छैन
  पापी म ख्रीष्टकहाँ आउँदछु, कहिल्यै अफालिन्न ।
३. भर पर्छु ख्रीष्टको वचनमा, त्यो लिखित वचनमा
  मुक्ति येशूको नाउँमा, उहाँको रगतमा
४. हराएका बचाउने प्रभु, निको गराउनुभो
  अनमोल रगत बगाएर, जीवन दिनुभो ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो विश्वासको सानो सदनमा नयाँ बिहानीको किरण भयौ,
  प्रभु तपाईं यो मेरो जीवनमा (कहिले नछुट्ने किनार भयौ) (२)
१. (हिँड़्नु छ मैले बिर्सेर ती पाइलाहरू,
  रोज्नुछ केवल दुर्गम ती बाटोहरू) (२)
  (कतै टाढ़ा भएँ, बिरानो भएँ, संसारको लेखी केवल अर्कै भएँ) (२)
२. (रित्तो छ यहाँ ख्रीष्टहितका आस्थाहरू,
  अन्त छ केवल मूल्यहीन ती जीवनहरू) (२)
  कतै नौलो भएँ, पुरानो भएँ, तपाईंको निम्ति केवल अर्कै भएँ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मेरो साटो मर्नु एकजना ‘थे तयार कि म पापीले पाऊँ जीवन
  आफ्नोमाथि बोके मेरो पापको सब भार, येशूले त्यगिदिए आफ्नो प्राण ।
को. हेर क्रूसमाथि त्यो काँटीले ठोकेको, कति गह्रौँ ‘थ्यो सब पापको भार
  दुःख थियो त्यसमाथि ख्रीष्ट गए कलवरी र त्यहाँ गरे मेरो उद्धार
२. हेर अचम्मको प्रेम जब उनले धीरजसाथ मनको मैला निकाल्छन्‌ मेरो
  खुशी छु यसकारण येशू हुन्‌ मेरा नाथ, दोष सबै क्रूसमा टाँगिसक्यो ।
३. म येशूकहाँ आउँछु, खुशीसँग बस्छु, दिन-दिनै उनको पछि हिँड़्छु
  स्तुति होस्‌ हे प्रभु प्रार्थना यही हो मेरो, पाप भूल तपाईंले मेटाउनुभो’ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो हर कम्जोरी भित्र येशू तिमी नै आइदियौ
  मेरो हर सुन्यताभरी येशू तिमी नै छाइदियौ
  अब म एक्लो छैन (२)
१. यो रहर मट्दैन ख्रीष्टको प्रेम पिउन
  यो पाइला थाक्दैन ख्रीष्टको लक्ष्य भेट्न (२)
  अविरल मुटु अविरल माया सदा पाच्छ्‌याउ मेरो प्रभुलाई
२. यो नयन थाकेन ख्रीष्टको बाटो हेर्न
  यो संसार रोकिन्न ख्रीष्टको महिमा गर्न (२)
  चोखो प्रित चोखो माया सदा पच्छ्‌याउ मेरो प्रभुलाई
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
(मेरो हृदय स्थिर छ) (४)
हे परमेश्वर, म गाउनेछु, म राग बजाउनेछु
(हे मेरो प्राण, जाग वीणा र सारङ्गी जाग) (२)
(म प्रभातलाई जगाउनेछु) (३)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मेरो हृदयका पीरहरू प्रभुसँग पोखाएँ
  मुटुभित्रका चोटहरू मेरो मालिकलाई देखाएँ
१. येशूको तेजमय हेराइले पीरहरू हटिगए (२)
  उनको कोमल स्पर्शले चोटहरू निको भए
  मेरो प्याला छछल्केर थोपाहरू खस्नलागे ।
२. येशूको प्रेमको प्रकाशले जीवन ज्योतिमय भयो (२)
  ख्रीष्टको वचनको शक्तिले जीवन कोमल भयो
  मेरो प्याला छछल्केर थोपाहरू खस्न लागे ।
[शब्द: जोन खवास; संगीत: जोन खवास]
१. मेरो हृदयको मुर्तिहरुलाई भत्काइदिहुहोस्‌
  र तिनीहरुको बेदिहरुलाई टुकाइदिनुहोस्‌
  तपाई मात्र मेरो दुल्हा मेरो आत्माको प्रेमी
  तपाई बाहेक अरु छैन्‌ मेरो आत्माको प्रेमी
  मेरो शरीरको मोहहरुलाई हटाइदिनुहोस्‌
  तपाईको ठाऊँ लिने सबै थोक मेटाउदिनुहोस्‌
  तपाई मात्र मेरो दुल्हा मेरो आत्माको प्रेमी
  तपाई बाहेक अरु छैन्‌ मेरो आत्माको प्रेमी
  येशू तपाईलाई मेरो हृदयको सारा भक्ति
  (उचालिनुहोस्‌ सबभन्दा माथि) (२)
२. मेरो हृदयको सिहांसनमा राज गर्नुहोस्‌
  मेरो जीवनको तपाई मालिक डोर्याउनुहोस्‌
  तपाई मात्र मेरो दुल्हा मेरो आत्माको प्रेमी
  तपाई बाहेक अरु छैन्‌ मेरो आत्माको प्रेमी
  मेरो हृदयको मुर्तिहरुलाई भत्काइदिनुहोस्‌
  र तिनीहरुको बेदिहरुलाई टुकाइदिनुहोस्‌
  तपाई मात्र मेरो दुल्हा मेरो आत्माको प्रेमी
  तपाई बाहेक अरु छैन्‌ मेरो आत्माको प्रेमी
  येशू तपाईलाई मेरो हृदयको सारा भक्ति
  (उचालिनुहोस्‌ सबभन्दा माथि) (४‌)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो हृदयले तपाईं झै सुन्दर अरू कोही पाएन
मेरो हृदयले तपाईं झै सत्य अरू कोही पाएन
मेरो हृदयले तपाईं झै मिठो अरू कोही पाएन
मेरो हृदयले तपाईं झै गहिरो अरू कोही पाएन
त्यहाँ भाषको अन्त: हुदछ गीतका रागहरू पनि मेटिन्छन्‌
घाम पनि अस्ताउँदछ जुन पनि अस्ताउँदछ
जब मेरो हृदयमा येशूको प्रेम उदय हुन्छ
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो हृदयले तपाईंलाई खोच्दछ
मेरो आँखाले तपाईंलाई हेर्दछ
मेरो प्रभु मेरो राजा मेरो मालिक
हुन्न तपाईं जस्तो मेरो लागि, पाइन खोजेर अरु यहाँ...
मेरो संगी मेरो खुशी आराधनाको योग्य तपाईं
मेरो हृदयले तपाईंलाई खोज्दछ...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मेरो हृदयले येशूको लागि नयाँ गीत गाउँछु (२)
उचाल्छु म मेरा हातहरु उचाल्छु म मेरा स्वरहरु (२)
आत्मा र सत्यताले उनको आरधना गर्छु
हृदयको गहिराईमा प्रेम उनको पाउनेछु (२)
उचाल्छु म...
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मैं आनन्दित हुँ (२) प्रभु यीशु में
उसने धोया मेरे सब पापों को
इसलिए मैं आनन्दित हुँ ।
मै तो गाउँगा (२) प्रभु यीशु में ।
मैं तो नाचुँगा (२) प्रभु यीशु में ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मैं खुश हुँ इसलिए यिशु का हुँ (३)
हाल्लेलूयाह... हो तारिफ
यीशु कि तारिफ (५)
हाल्लेलूयाह... हो तारिफ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मैं खुश हुँ और खुश इसलिए मेरा बोझ उठाया यीशु ने
अब मैं गाता गीतें खुशी से, सारा बोझ उठाया यीशु ने
एक समय अशान्ति मेरे दिल में थी
यीशु ने हटाकर मुझे शान्ति दी
अब मैं गाता गीतें खुशी से, सारा बोझ उठाता यीशु ने ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मैं खुश हुँ छुड़ाया यीशु ने (३)
  गाऊँ महिमा हाल्लेलूयाह छुड़ाया यीशु ने ।
२. शैतान ने बाधा था छुड़ाया यीशु ने (३)
  गाऊँ महिमा हाल्लेलूयाह छुड़ाया यीशु ने ।
३. पहेले मैं था पापी छुड़ाया यीशु ने (३‌)
  गाऊँ महिमा हाल्लेलूयाह छुड़ाया यीशु ने ।
४. स्वर्गकी और मैं जाता जय-जयकार साथ (३)
  गाऊँ महिमा हाल्लेलूयाह छुड़ाया यीशु ने ॥
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मैं यहोवा का गीत गाऊँगा वह महाप्रती है (२)
  घोड़ों समेत सवारों की उसने समुन्द्र में डाल दिया है । (२)
१. यहोवा परमेश्वर मेरा बल, और भजनका विषय है । (२)
  मेरा ईश्वर वही है वही मेरा उद्धार भी है । (२)
  मैं उसकी स्तुति करूँगा, मैं उसको सराऊँगा । (२)
२. फिरोउनकी रथों और सेना को, उसने समुद्र में डाल दिया । (२)
  गहरे जल उन्हें ढाप दिया, ओ पतवर की नाई डुब गए
  यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है । (२)
३. यहोवा तेरा दाहिना हात, शक्ति में महा प्रतापी हुआ । (२)
  तू अपने विरोधियों को, महा प्रताप से गिरा देता । (२)
  तू क्रोध भटकता है, वह भष्म हो जाता है ॥ (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा
  दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा
  पीछे चलूंगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब ।
को. चलते-चलते नूर में यीशु के साथ हाल्लेलूयाह
  चलते-चलते थामते यीशु के हाथ,
  नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूंगा ।
२. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा
  गर अन्धेरी राह मैं न डरूँगा
  पैर उठाऊँगा दिन से गाऊँगा- यीशु मेरा मुंजी मसलूब ।
३. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा
  जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा,
  उससे कहूँगा तूझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब ।
४. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा
  ताकते ताकते रोज मदद पाऊँगा
  रंज या खुशी हो वह नजदीक मुझको, यीशु मेरा मुंजी मसलूब ।
५. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा
  अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा
  हाथ में सलीब झंडा है अजीब यीशु मेरा मुंजी मसलूब ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मैंने अपना मन, यीशु को दे दिया
  आज से मैं उसके लिये जिऊँगा । मैंने अपना मन... ।
१. यीशु ने निकाला मेरे मन को गन दगी
  देखो मैंने आज पायी नई जिन्दगी
  मैंने खुशी पायी, मैंने शान्ति पायी
  मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके । मैंने अपना मन... ।
२. तुम भी अगर मान लो यह विश्वास
  चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास
  तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शान्ति पाओ
  तुम से जो कोई भी न छीन ले सके । मैंने अपना मन... ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
मैले आनन्दहरु पाँए धेरै मैले खुशीहरु पाँए
धेरै केवल प्रभु येशूबाट नै (२)
मेरो चिन्ता फिक्री सबै लिनुभयो
येशू तिम्रो आनन्द खुशीले भर्नुभयो
मलाई घायल हातले उठाउनु भयो
मलाई धेरै माया दिनुभयो
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मैले एउटा सपना देखेँ
  तिमी अर्को सपना देख
  हामी एउटै सपना देखौं (२)
  साकार बनाऊँ येशूमा
१. आफ्नै गतिमा चल्ने यो संसारलाई छोडी (२)
  केही कदम अगाडि बढौं (४)
  मैले एउटा पाइला चाले तिमी अर्को पाइला चाल
  हामी सबै केही पाइला चालौ (२)
  पुग्न त्यो लक्ष्यमा
२. सुन्य सुन्य यो जगतमा अन्धकार यो भूमिमा (२)
  ख्रीष्टको ज्योति ल्याउनु छ (४)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मैले चार दिशामा हेरेँ, आकाश धरतीमा हेरेँ
  तिमीजस्तै मुक्तिदाता, मैले कतै (पाइनँ) (२) मैले चार...
१. फुकाली बन्धन सारा, आफ्नो रगतले धोएर (२)
  सित्तैमा कोसेली अनन्त जीवनको तिमी-मलाई दिई जानुभो’
  हाम्रो पापको लागि हे साथी, बलि हुनुभो’ ईश्वरको पुत्र
  तिमी भन्छौ बलिदान यस्तो मैले कतै (देखिनँ) (२) ।
२. अन्धकारभित्र बसेर उजेली थाहा के गर्ने ? (२)
  तिमीलाई ज्योतिको रहस्य खोलेर दुनियाँको बत्ती बनाउनुहुन्छ
  अविश्वासमा होइन हे भाइ, अन्तर छ जीवन मृत्युको
  त्यागे उनलाई पराया सम्झी अरू कोही (छैन नै) (२) ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  मैले चार दिशामै हेरें पाइँन कहिँ सत्य (२)
  थाह पाएँ येशू विना (२) एक पल पनि बाँच्न सक्दिन
  मैले चार दिशा मै हेरें ...
१. ख्रीष्ट सँगै म क्रुसमा टाँगीएको छु
  अब उसो जिउने म होइन (२)
  जुन जीवन म अहिले जिउँछु येशूमा विश्वास गरी जिउनेछु (२)
  जसले मेरो निम्ति प्रेम गरी जीवन दिनुभो
२. बाँच्नु परोस्‌ मैले येशूमा मर्नु परोस्‌ मैले येशूमा (२)
  बोक्नेछु क्रुस जीवनमा कारण पाउनेछु अनन्त जीवन (२)
  कारण पाउनेछु अनन्त जीवन
[शब्द: भिम विश्व; संगीत: भिम विश्व]
१. मैले जसलाई पाएको छु... ऊ... ऊ...
  मेरो बाबा र आमाले... पाउन सकुन्‌
  दाजु र दिदीले, भाइ अनि बहिनीले
  सबै साथीहरूले... पाउन सकुन्‌... ।
को. उनै उद्धारकर्तालाई, उनै मुक्तिदातालाई
  प्यारो साथी येशूलाई, प्यारो मित्र येशूलाई
  महिमाको राजालाई, महिमाको राजालाई
  प्यारो साथी येशूलाई... पाऊन सकुन्‌... ।
२. जीवनको अर्थ त्यहाँ छ... अ... अ...
  अनि सुःख समृद्धि... पाऊन सकुन्‌
  शान्ति को अनुभुती, हरेक पाईला पाईलामा
  सबै बोझ हटाई... शान्ति मिलोस्‌ ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मैले जीवनमा खुसी पाए, मैले जीवनमा आशा पाए
  मैले जीवनमा शान्ति पाए, मैले जीवनमा आनन्न पाए
१. खोजेको थिए मैले जीवनमा शान्ति र आनन्न यो संसारमा (२) हो
  साहारा केवल पाए मैले साँचो शान्ति र आनन्न येशूमा येशूमा
२. सोचेको थिएन मैले जीवनमा यति धेरै खुसी पाउछु भनेर (२) हो
  सोचेभन्दा चाहेको भन्दा धेरै नै मैले पाए येशूमा येशूमा
[शब्द: रजेश राई; संगीत: रजेश राई]
को. मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा
  मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा (२)
१. (चाहे दाखको बोटमा कुनै फूल नफुलोस्‌
  चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्‌) (२)
२. (चाहे हाँस्न परोस्‌ चाहे रुन परोस्‌
  चाहे बाँच्न परोस्‌, चाहे मर्न परोस्‌) (२)
३. (चाहे खाँचो परोस्‌, चाहे प्रशस्य होस्‌
  चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्‌) (२)
४. (परमप्रभु नै मेरा सहारा हुन्‌
  परमप्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्‌) (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
को. मैले बाँच्नुपर्ने पलहरू, मैले हाँस्नुपर्ने क्षणहरू (२)
  येशू समर्पण छ तिम्रै चरणमा
  (यसैले म हाँसी दिन्छु म बाँचिदिन्छु) (२)
  येशू तपाईंकै अङ्गालोमा (२)
१. अमर होइन यो जीवन, मर्नु नै छ एक दिन (२)
  तर बाँच्ने रहरहरू धेरै नै छन्‌ (२)
  (यसैले म हाँसी दिन्छु म बाँचिदिन्छु) (२)
  येशू तपाईंकै अङ्गालोमा (२)
  (ला ला ला ला ला ला ला) (२)
  (ला ला ला ला ला ला ला ला) (२)
२. संघर्ष हो यो जीवन, आँसु र रोदनहरूसँग (२)
  (तर ख्रीष्टमा पाउँछौ निश्चय नै विजय) (२)
  (यसैले म हाँसी दिन्छु म बाँचिदिन्छु) (२)
  येशू तपाईंकै अङ्गालोमा (२)
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
१. मैले येशू मित्र पाएँ जो मेरो सब थोक हो,
  मेरो आत्माको लागि के उत्तम वर
  त्यो सुन्दर फूल बाटोको, बिहानको त्यो तारा
  मलाई शुद्ध चङ्गा पार्ने उत्तम वर,
  अफसोसमा मेरो हर्ष, दुःखमा मेरो आशा
  भन्छन्‌ उनले सोच-फिक्री नगर ।
को. त्यो सुन्दर फूल बाटोको, बिहानको त्यो तारा
  कति उत्तम त्यो वर मेरो आत्माको
२. उनले मेरो दुःख सब लिए, सबै अफसोस पनि
  परीक्षामा मेरो छ गढ़ बलियो,
  सब उनको लागि बिर्सें, मेरो हृदयदेखि
  उनको सँगमा बस्नलाई मलाई सिए,
  संसारले मलाई छोड़्दा, शैतानले दुःख दिँदा
  ख्रीष्ट प्रभु हुन्छन्‌ साथमा, शोक नगर ।
३. मलाई छोड़्ने छैनन्‌ कैले, न भुल्नेछन्‌ मलाई
  विश्वासमा बसी मान्नेछु उनैलाई,
  अग्निको देवलभित्र, केही मलाई डर छैन
  मन्न दिन्छन्‌ भोकाएको आत्मालाई,
  मुकुटले पहिर्याउँदा, दर्शन म गर्नेछु
  बग्दछ जहाँ नदी आनन्दको ।
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]
  मैले हरपल गाउने येशू नाम (२)
  येशू येशू येशू नाम (२)
१. सधैंभरी थामि दिने रहेछ तिम्रो त्यो हात
  पाएँ मैले महान प्रेम अनि सधैं तिम्रो साथ (२)
  मेरो ओंठले गायो येशू नाम मेरो मनको साथी येशू नाम (२)
  येशू येशू येशू नाम (२)
२. लडेकालाई उठाइदिने तपाईलाई महिमा
  खुशी आनन्द जुटाइदिने तपाईलाई प्रशंसा (२)
  मलाई माया गर्ने येशू नाम मलाई जीवन दिने येशू नाम (२)
  येशू येशू येशू नाम (२)
[शब्द: विकाश गजमेर; संगीत: विकाश गजमेर]