HOME
 
kb = ख्रीष्टीय भजन; mg = महिमाका गीतहरू (Songs of Glory) (mg19 for 2019 ed.); sz = सियोन के गीत (Song of Zion); su = The Songs of Upasana; spg = स्तुती प्रशंसाका गीतहरू (spg18 for 2018 ed.); sd = स्वर्गीय धुन (Heavenly Melody)
s = song; hs = Hindi song; c = chorus; hc = Hindi chorus; he = Hindi-English chorus; ch = children's song; ns = new song; np = new praise song; nw = new worship song; ms = more song
स्केल (Scale):ताल (Time Signature)
red = Nepali; blue = Hindi; black = no lyrics yet

। थ । क्षत्रज्ञ

को. थाकिसकेको यात्रामा येशूलाई भेटेँ
    येशूलाई विश्वास गरी मैले जीवन पाएँ
    जीवनको सबै उद्धार येशूमा मैले पाएँ
१.  बाटो, सत्य र जीवन आज मेरो निम्ति ख्रीष्ट येशू (२)
    साँचो, शान्ति र आनन्द दिई डोर्याउनुभयो मलाई (२)
२.  जिउन सिकाउनुहोस्‌ प्रभु मलाई जीवनको हरेक मोड़मा (२)
    जिउनेछु सधैँ तपाईंमा सम्हाल्नुहोस्‌ प्रभु मलाई
[शब्द: Unknown; संगीत: Unknown]